Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 ή ιδιωτών ή εμπειροτεχνών μουσικώνΛήψη αρχείου