ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Περιοχή Μετάθεσης Ονομασία Μοριοδότησης
Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ Ι
Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΩΝΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΩΝΑΣ Ι
Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ ΙΑ
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΙΓ
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΙΒ
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ Λ.Τ. ΚΑΣΟΥ ΙΓ
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΙΓ
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΙΒ
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΙΒ
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΕΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΙΒ
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΕΡΙΟΥ ΙΒ
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΙΨΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ ΛΕΙΨΩΝ ΙΒ
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥ – «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» Ι
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΡΟΥ – ΜΠΟΥΛΑΦΕΝΤΕΙΟ Ι
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ Ι
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥ Ι
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥ – ΜΠΕΛΛΕΝΕΙΟ Ι
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ (ΜΕΓΙΣΤΗΣ) ΙΓ
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΣΥΡΟΣ ΙΒ
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ – ΓΕΝΝΕΙΟ ΙΑ
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΣ – ΓΕΝΝΕΙΟ ΙΑ
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑ
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 ΠΑΝΟΡΜΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΥΜΗΣ ΙΒ
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΜΗΣ – ΕΠΑΛ ΣΥΜΗΣ ΙΒ
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΗΛΟΥ ΙΓ
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2018 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΗΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ ΧΑΛΚΗΣ ”ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ” ΙΓ