Επεξεργασία κειμένου: Μια ιστορία για τον κορωνοϊό

Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, δημιουργήστε ένα έγγραφο με θέμα μια ιστορία για τον κορωνοϊό. Εφαρμόστε λειτουργίες στοίχισης κειμένου και όλους τους κανόνες συγγραφής ενός κειμένου. Μην ξεχνάτε να βάζετε τόνους, να χρησιμοποιείτε κεφαλαία μόνο όπου χρειάζεται και να αφήνετε μόνο ένα διάστημα ανάμεσα σε δυο λέξεις ή μετά από κάθε σημείο στίξεως. Αν δεν έχετε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ελεύθερα και δωρεάν την σουίτα εφαρμογών γραφείου LibreOffice.  Δημοσιεύστε την δουλειά σας στο blog της κυψέλης σας!

Αφήστε μια απάντηση