Λογισμικό και κατηγορίες του

Τι είναι το λογισμικό και πως το ομαδοποιούμε σε κατηγορίες; Πως αυτό είναι χρήσιμο για την αξιοποίηση των ευκολιών που μας παρέχει μια υπολογιστική συσκευή; Δείτε την σχετική παρουσίαση και απαντήστε στα ερωτήματα που παρεμβάλλονται:

Δείτε την παρουσίαση