Το υλικό του υπολογιστή!

Δείτε ένα πολύ καλό video για τα περιφερειακά εξαρτήματα του υπολογιστή

Με βάση το παραπάνω βίντεο βρες

Δείτε ένα πολύ καλό video για το εσωτερικό του υπολογιστή