Εκπαιδευτική τηλεόραση – Προγραμματισμός: Φτιάχνω το δικό μου παιχνίδι μέρος 1ο

Φτιάχνω το δικό μου παιχνίδι με το Scratch! Το 1ο μέρος μιας σειράς βιντεομαθημάτων πληροφορικής της εκπαιδευτικής τηλεόρασης που αφορούν στον προγραμματισμό και την κατασκευή ενός παιχνιδιού με χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch!

Εκπαιδευτική τηλεόραση

Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της εκπομπής “Μαθαίνουμε στο σπίτι”, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε στο δικό σας χρόνο ξανά, τα επεισόδια που προβλήθηκαν στην εκπαιδευτική τηλεόραση.