Εργαλεία ψηφιακής διδασκαλίας

https://wordwall.net/el – δημιουργία διαδικτυακών δραστηριοτήτων, όπως κουίζ, αντιστοιχίσεις, παιχνίδια λέξεων και πολλά άλλα

https://learningapps.org –  διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας με μικρές διαδραστικές ενότητες πολυμέσων που δημιουργούνται στο διαδίκτυο και ενσωματώνονται στο μαθησιακό περιεχόμενο

https://drive.mindmup.com/ – εννοιολογική χαρτογράφηση από την google

https://jamboard.google.com – online whiteboard από την google

https://whiteboard.fi – online whiteboard με δυνατότητα δωρεάν χρήσης

https://openboard.ch – ένας διαδραστικός πίνακας για την εκπαίδευση