Σχετικά

Γεια σας!

Ονομάζομαι Ανδρέας Παπακλεοβούλου και διδάσκω το μάθημα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Δημοτικό σχολείο.

Αν μάθεις να προγραμματίζεις είναι σαν να αποκτάς σούπερ δυνάμεις!