Ανακάλυψε το σπίτι σου

3η ασύγχρονη δραστηριότητα

Ας παίξουμε μέσα στο σπίτι μας! Ας το ανακαλύψουμε! 

Πατήστε πάνω στην εικόνα και ξεκίνηστε το παιχνίδι… Κάθε ημέρα θα ανακαλύπτετε και μια άλλη οδηγία!

Σήμερα σας στέλνω μια

 » Διαβάστε όλο το άρθρο