Εγγραφές σχ. έτους 2019-2020

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο με αρ. Πρωτ. Φ.6/58012/Δ1 / 12-04-2019 με θέμα:  Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019-2020, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 4α, του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559 (ΦΕΚ 142Α), οι αιτήσεις εγγραφών στα Νηπιαγωγεία, τη σχολική χρονιά 2019-20 θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου 2019. Εγγραφές μετά τις 21 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι εγγραφές μαθητών στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη παράγραφο 13 του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α). Κατά τις εγγραφές των μαθητών τα συστεγαζόμενα σχολεία θεωρούνται ως ένα σχολείο. 

Αιτήσεις εγγραφών τόσο για τα τμήματα βασικού υποχρεωτικού προγράμματος όσο και για τα τμήματα προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος παραλαμβάνονται από τις Προϊστάμενες των 1ου και 9ου Νηπιαγωγείων Ελευθερίου – Κορδελιού τις εξής ώρες: 

12:10 – 13:00 στο 1ο Νηπιαγωγείο Ελευθερίου – Κορδελιού

13:10 – 14:00 στο 9ο Νηπιαγωγείο Ελευθερίου – Κορδελιού

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο αντίστοιχο άρθρο: Ανακοίνωση εγγραφών για το σχολικό έτος 2019-2020