Ταξιδεύοντας στο νηπιαγωγείο

To ιστολόγιο

Ταξιδεύοντας στο νηπιαγωγείο 

περιέχει δημοσιεύσεις που αποτελούν -στο μεγαλύτερο μέρος τους- υλικό των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού προγράμματος, όπως αυτό εφαρμόζεται στο 9ο Nηπιαγωγείο Ελευθερίου – Κορδελιού.