Τρόποι επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών

Για προληπτικούς λόγους και την προστασία της δημόσιας υγείας (σύμφωνα με το ΦΕΚ 783/10-3-2020και τη σχετ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7814 /12/3/2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ) 

συνιστάται η εξυπηρέτηση των πολιτών

όπου αυτό είναι εφικτό, να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία, έτσι ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν

 » Διαβάστε όλο το άρθρο