Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι, στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρόληψη της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 στις σχολικές μονάδες και την κοινότητα

Σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. 36977/Δ2/12-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα “Διαβίβαση Οδηγιών” σας ενημερώνουμε σχετικά με τις κατωτέρω Οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι, στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρόληψη της διασποράς του

 » Διαβάστε όλο το άρθρο