Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ)

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) – Οδηγίες 

Σύμφωνα α)με την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με Αρ. Πρωτ.: Γ3δ/Δ.Φ.13.2./Γ.Π. οικ. 28108/17.4.2015 καθώς και β)την εγκύκλιο για Α.Δ.Υ.Μ ως δικαιολογητικό εγγραφής με αρ. Πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 σας ενημερώνουμε ότι για το θέμα του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ενόψει της έναρξης των εγγραφών για το σχολικό έτος 2015-2016 ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ τάξη του Δημοτικού, στην έναρξη φοίτησης στη Δ΄τάξη, στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη του Λυκείου,  το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου.
  • Προσδιορίζεται ότι το Α.Δ.Υ.Μ. ισχύει για όλη τη διάρκεια φοίτησης των νηπίων σ’ αυτό και για τρία σχολικά έτη για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Στο Α.Δ.Υ.Μ. αναφέρονται γενικά στοιχεία, πληροφορίες για την ιατρική εξέταση που διενεργήθηκε στον μαθητή/τρια, έχει χαρακτήρα ιατρικού πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 «περί ισοτιμίας των ιατρικών πιστοποιητικών» του Ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 123 τ.Α΄/15.7.1992), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  είναι απαραίτητο και αποτελεί γνωμάτευση για συμμετοχή του μαθητή/τριας στο μάθημα φυσικής αγωγής, σε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου.
  • Ορίζεται ότι σε περιπτώσεις όπου μετά την κατάθεση του Α.Δ.Υ.Μ. έχει επέλθει μεταβολή της κατάστασης υγείας του μαθητή/τριας ή των παραγόντων κινδύνου, οι γονείς υποχρεούνται να καταθέσουν άμεσα νέο επικαιροποιημένο έντυπο Α.Δ.Υ.Μ. στη σχολική μονάδα φοίτησης.
  • Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από γιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Μονάδες Υγείας κλπ.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσοκομείων ή των ιδιωτών γιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες γιατρούς (χωρίς σύμβαση με τα ασφαλιστικά ταμεία).
  • Οι ειδικότητες των γιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι οι παιδίατροι ή οι γενικοί ιατροί ή σε ειδικές περιπτώσεις οι παθολόγοι, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους προσβασιμότητας είναι δυνατή η συμπλήρωση και η υπογραφή του και από άλλους ιατρούς. Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ. προτείνεται να γίνεται κατά προτεραιότητα από τον παιδίατρο που παρακολουθεί τον μαθητή/τρια διαχρονικά εφόσον αυτό είναι εφικτό. Οι παθολόγοι σε ειδικές περιπτώσεις δύνανται να καταρτίζουν και να συμπληρώνουν το Α.Δ.Υ.Μ. εφόσον στον τόπο μόνιμης κατοικίας του  μαθητή/τριας δεν παρέχει υπηρεσίες παιδίατρος ή γενικός ιατρός, κατόπιν επιλογής του γονέα ή κηδεμόνα.
  • Καλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που έχουν την ευθύνη συμπλήρωσης του Α.Δ.Υ.Μ. να προβούν στις απαραίτητες κατά περίπτωση ενέργειες ώστε να εξυπηρετηθούν κατά το καλύτερο και συντομότερο δυνατό οι οικογένειες των μαθητών/τριών κατά κύριο λόγο την περίοδο από Μάιο έως και Οκτώβριο κάθε έτους.
  • Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των οικογενειών και μαθητών/τριών για τη χορήγηση του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή για εγγραφή στις σχολικές μονάδες, οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι κατά τις επισκέψεις τους στα πρωινά και απογευματινά ιατρεία των εν λόγω μονάδων υγείας του Ε.Σ.Υ. και του Π.Ε.Δ.Υ., δεν καταβάλουν εξέταστρο.

Περισσότερες λεπτομέρειες των εγκυκλίων των εγκυκλίων για το Α.Δ.Υ.Μ., θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου: Εγγραφές σχ. έτους 2015 – 2016.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *