Ασύγχρονες δραστηριότητες

Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια  μαθαίνει, ενεργεί σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό μέσω διαδικτύου (οι πληροφορίες ανακτήθηκαν από τον ιστότοπο https://seminars.etwinning.gr/mod/page/view.php?id=31587).

Πατήστε επάνω στις λέξεις που ακολουθούν για να δείτε τις τελευταίες μας  σχετικές δραστηριότητες.

Ασύγχρονες δραστηριότητες

Ασύγχρονες δραστηριότητες_Έργα των παιδιών