Στις 25 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των Κοινωνικών Δράσεων του σχολείου μας, πραγματοποιήθηκε  ενημέρωση των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου   από αστυνομικούς της Γ Α.Δ.Α. και συγκεκριμένα από το τμήμα προστασίας ανηλίκων. Το θέμα της ενημέρωσης ήταν ο  σχολικός εκφοβισμός (bulling)  και οι προτάσεις-λύσεις που έχουν οι μαθητές , αν υποστούν οι ίδιοι εκφοβισμό από συμμαθητές τους ή  γίνουν μάρτυρες τέτοιων περιστατικών.

Το ενδιαφέρον των μαθητών ήταν αμείωτο και αποτυπώθηκε στις εύστοχες παρατηρήσεις και  ερωτήσεις που διατύπωσαν!

12