Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο το σχολείο θα είναι ανοιχτό κάθε ΠΕΜΠΤΗ από 9.00′ έως 13.00.

Καλές Διακοπές !