εξ αποστάσεως

Έναρξη αποστολής εκπαιδευτικού υλικού

Σχολείο

Ήδη, όπως θα έχετε διαπιστώσει, έχει ξεκινήσει η αποστολή υλικού προς τους μαθητές, με τα

όποια προβλήματα που προκύπτουν. Για τυχόν δυσλειτουργίες ζητάμε την κατανόησή σας.

Όσοι δεν έχετε συμπληρώσει ακόμη την υπεύθυνη δήλωση, παρακαλώ συμπληρώστε την και στείλτε την όσο πιο σύντομα μπορείτε.

Από τη Δ/νση