2020-2021

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Σπαθαριώτου Σταματία ΠΕ 06 (Αγγλικών)
Ψαρράς Σεραφείμ ΠΕ 70 (Δάσκαλος)
Ανίσιμωφ Βασιλική ΠΕ 07 (Γερμανικών)
Τσουμάνη Μαρία ΠΕ 07 (Γερμανικών)
Καψάλη Παρασκευή ΠΕ 70 (Δασκάλα)
Μπαράκου Αριστέα ΠΕ 07 (Γερμανικών)
Θεοδώρου Ευάγγελος ΠΕ 11 (Γυμναστής)
Καραμπέτσου  Νικολέττα ΠΕ 07 (Γερμανικών)
Μπατσούλη Ιωάννα ΠΕ 70 (Δασκάλα)
Τζογάνη Άννα ΠΕ 70 (Δασκάλα)
Μανάβη Σαββατούλα ΠΕ 07 (Γερμανικών)
Σαΐνης Γεώργιος ΠΕ 70 (Δάσκαλος) Υποδντης
Αλαφροπάτης Ευάγγελος ΠΕ 07 (Γερμανικών) Δντης