2018-2019

Το δυναμικό του Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2018-2019

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Σχέση εργασίας

Μπαλής Δημήτριος (αν. Δ/ντής)

Δάσκαλος

Αποσπασμένος από Ελλάδα

Κώστα Άννυ (Γραμματέας)

Διοικητικός

Με σύμβαση εργασίας

Μπαράκου Αριστέα

Γερμανικής Φιλολογίας

Με σύμβαση εργασίας

Γούμενου Μαρία

Δασκάλα

Αποσπασμένη από Ελλάδα

Σαΐνης Γεώργιος

Δάσκαλος

Αποσπασμένος από Ελλάδα

Ανίσιμωφ Βασιλική

Γερμανικής Φιλολογίας

Με σύμβαση εργασίας

Χρυσάκη Βιργινία

Δασκάλα

Αποσπασμένη από Ελλάδα

Μπατσούλη Ιωάννα

Δασκάλα

Αποσπασμένη από Ελλάδα

Αλαφροπάτης Ευάγγελος

Γερμανικής Φιλολογίας

Αποσπασμένος από Ελλάδα

Τσουμάνη Μαρία

Γερμανικής Φιλολογίας

Αποσπασμένη από Ελλάδα

Τρικοίλη Άννα

Δασκάλα

Αποσπασμένη από Ελλάδα

Στεφανίδου Ξανθή

Αγγλικής Φιλολογίας

Αποσπασμένη από Ελλάδα

Καφίδα Φωτεινή

Καλών  Τεχνών

Αποσπασμένη από Ελλάδα

Αναστασάκη Μαριάννα *

Γερμανικής Φιλολογίας

Αποσπασμένη από Ελλάδα

Βαρσάμης Ιωάννης

(επιστάτης – κυλικείο)

Με σύμβαση εργασίας

* Προχώρησε σε ανάκληση της απόσπασής της στις αρχές του σχολικού έτους.