Εγγραφές – Anmeldungen

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής

1. Πιστοποιητικό γεννήσεως και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου, όπου είναι γραμμένο το παιδί στην Ελλάδα. ( Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να είναι πρόσφατο).

2. Γερμανική ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (Geburtsurkunde) για τα παιδιά που γεννήθηκαν στη Γερμανία.

3. Το διαβατήριο του παιδιού και διαβατήριο ή ταυτότητα των γονέων.

4. Δήλωση μόνιμης κατοικίας “Meldebescheinigung”. Tο σχολείο  θα δεχτεί  στην Πρώτη τάξη μόνο  παιδιά της περιοχής μας (Schulsprengel).

5. Σε περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευγμένοι, είναι απαραίτητα τα έγγραφα, που πιστοποιούν την κηδεμονία και επιμέλεια του παιδιού και το διαζύγιο (Sorgerechtbeschluss και Scheidungsurkunde).

6. Βιβλιάριο εμβολίων (das gelbe Vorsorge, Untersuchungsheft und Impfpass).

Επιπλέον για την Α΄ Τάξη

1. Την ιατρική βεβαίωση των παιδιών που θα φοιτήσουν, εφόσον έχει εκδοθεί από την αρμόδια γερμανική υπηρεσία Referat für Gesundheit und Umwelt –Gesundheitsvorsorge, Bayerstr.28a, 80335 München στο τηλ.:233 96363.

2. Το έγγραφο Information für die Grundschule, εφόσον έχει εκδοθεί από το νηπιαγωγείο (Kindergarten). Για τους μαθητές που έρχονται από Ελλάδα είναι απαραίτητη η προσκόμιση της βεβαίωσης φοίτησης που χορηγείται από το νηπιαγωγείο.

Θα πρέπει επίσης να συμπληρωθούν τα ακόλουθα έγγραφα

Επισήμανση: Οι στάσεις των σχολικών λεωφορείων ισχύουν τη φετινή σχολική χρονιά 2020-21.