Εγγραφές

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής

1. Πιστοποιητικό γεννήσεως και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου, όπου είναι γραμμένο το παιδί στην Ελλάδα. ( Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να είναι πρόσφατο).

2. Γερμανική ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (Geburtsurkunde) για τα παιδιά που γεννήθηκαν στη Γερμανία.

3. Το ατομικό ή οικογενειακό διαβατήριο ή ταυτότητα (παιδιού και γονέων).

4. Δήλωση μόνιμης κατοικίας (Meldebescheinigung).

5. Σε περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευγμένοι, είναι απαραίτητα τα έγγραφα, που πιστοποιούν την κηδεμονία και επιμέλεια του παιδιού και το διαζύγιο (Sorgerechtbeschluss και Scheidungsurkunde).

6. Βιβλιάριο εμβολίων (das gelbe Vorsorge, Untersuchungsheft und Impfpass).

Επιπλέον για την Α΄ Τάξη

1. Την ιατρική βεβαίωση των παιδιών που θα φοιτήσουν, υποχρεωτικά συμπληρωμένη από την αρμόδια γερμανική υπηρεσία (Referat für Gesundheit und Umwelt – Gesundheitsvorsorge). Το σχετικό έντυπο (Schuleingangsuntersuchung) έχει σταλεί στους γονείς από την παραπάνω υπηρεσία. Όσοι γονείς δεν έχουν παρουσιαστεί στην εξέταση αυτή οφείλουν να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία: Referat für Gesundheit und Umwelt – Gesundheitsvorsorge, Bayerstr. 28A, 80335 München στο τηλ. : 233 96 363 (Ισχύει για τα παιδιά που γεννήθηκαν στη Γερμανία).

2. Το έγγραφο «Information für die Grundschule«, εφόσον έχει εκδοθεί από το νηπιαγωγείο (Kindergarten). Για τους μαθητές που έρχονται από Ελλάδα είναι απαραίτητη η προσκόμιση της βεβαίωσης φοίτησης που χορηγείται από το νηπιαγωγείο).

Θα πρέπει επίσης να συμπληρωθούν τα ακόλουθα έγγραφα