Μαθήματα – Unterricht

Κατανομή  του χρόνου ανά  διδακτικό αντικείμενο, Zeitverteilung pro Unterrichtsfach 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα μαθήματα και οι ώρες που διδάσκονται ανά τάξη, Die folgende Tabelle zeigt die Kurse und Unterrichtsstunden pro Klasse.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

LEKTIONEN

ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

STUNDEN PRO KLASSE

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Θρησκευτικά

Religion

1

1

1

1

1

1

Ελληνικά

Griechisch

6

6

6

6

5

5

Γερμανικά

Deutsch

6

6

6

6

5

5

Μαθηματικά

Mathe

2+4

2+4

1+5

1+5

1+4

1+4

Ιστορία – Γεωγραφία – Πολιτική

Geschichte, Geographie, Politik

—–

—–

—–

—–

2+1

2+1

Φυσική

Physik

—–

—–

—–

—–

1+1

1+1

Επαγγελματικός προσανατολισμός (WIB)

—–

—–

—–

—–

1

1

Μελέτη Περιβάλλοντος*

Umweltstudien

1+2

1+2

2+2

2+2

—–

—–

Μουσική

Musik

1+1

1+1

1+1

1+1

1

1

Καλλιτεχνικά

Kunst

1

1

1

1

1

1

Χειροτεχνία

Handwerke

1

1

1

1

2

2

Φυσική Αγωγή

Gymnastik

2

2

2

2

2

2

Ενισχυτική Διδασκαλία**

Support

1

1

1

1

1

1

Αγγλικά

Englisch

—–

—–

—–

—–

4

4

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

Summe der Woche

14 + 15

29

14 + 15

29

14 + 16

30

14 + 16

30

14 + 15+ 4

33

14 + 15+ 4

33

(με μπλε χρώμα)           Μαθήματα που διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα, Kurse in griechischer Sprache.

(με κόκκινο χρώμα)    Μαθήματα που διδάσκονται στη γερμανική γλώσσα, Deutschsprachige Lehrveranstaltungen.

(με πράσινο χρώμα)    Μαθήματα που διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα, Englischsprachige Lehrveranstaltungen

Στη μετασχολική φροντίδα:

α) Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης παραμένουν 6 ώρες την εβδομάδα.

β) Οι μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης παραμένουν 5 ώρες την εβδομάδα.

γ) Οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης παραμένουν 2 ώρες την εβδομάδα.

___________________________________________________

*  Για τις τάξεις Γ και Δ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και το μάθημα της Ιστορίας.

** Ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών, η ώρα αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί στην ελληνική ή στη γερμανική γλώσσα.