Ωράριο Λειτουργίας

Ωράριο Λειτουργίας

Το Σχολείο λειτουργεί σε πρωινή βάρδια από 8:00 μέχρι 14:00 ως εξής:

1η ώρα

8:00 – 8:45

2η ώρα

8:45 – 9:30

1ο Διάλειμμα

9:30 – 9:50

3η ώρα

9:50 – 10:35

4η ώρα

10:35 -11:20

2ο Διάλειμμα

11:20 -11:30

5η ώρα

11:30 -12:15

6η ώρα

12:15 -13:00

3ο Διάλειμμα

13:00 -13:15

7η ώρα

13:15 -14:00

Για τα τμήματα που τα μαθήματά τους τελειώνουν πριν τις 14:00, οι μαθητές παραμένουν στον χώρο του Σχολείου (εφόσον το επιθυμούν) και απασχολούνται από τη Μετασχολική φροντίδα  έως τις 14:00, οπότε οι μαθητές αναχωρούν με τα σχολικά λεωφορεία για τα σπίτια τους.

Για τους μαθητές που δεν επιθυμούν την παραμονή τους στη μετασχολική φροντίδα, οι γονείς οφείλουν να μεριμνούν για την αποχώρηση των παιδιών τους από το Σχολείο.

Η μετακίνηση των μαθητών από και προς το σπίτι γίνεται με σχολικά λεωφορεία. Σε περίπτωση που κάποιος / κάποια μαθητής / μαθήτρια δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με τα σχολικά λεωφορεία, το σχολείο του παρέχει δωρεάν εισιτήριο για τη μετακίνησή του.