Έντυπα – Drucksache

Τα παρακάτω έντυπα, μορφής PDF, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για τη δική σας εξυπηρέτηση.

1. Στοιχεία Γονέα / Κηδεμόνα

Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων (Διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο κ.λπ.), συμπληρώστε το έντυπο που θα βρείτε παρακάτω και στείλτε το στο Σχολείο.

Δήλωση στοιχείων Κηδεμόνα 

2. Υπεύθυνη δήλωση

3. Υπεύθυνη  δήλωση πρόωρης αποχώρησης

4. Απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών

5. Απουσίες. Σχετικά με τις απουσίες δείτε παρακάτω τον κανονισμό και για τη δικαιολόγηση αυτών συμπληρώστε το αντίστοιχο έντυπο.

Κανονισμός απουσιών έντυπο δικαιολόγησης απουσιών

6.  Αίτηση Εγγραφής  Μαθητή

7.  Αίτηση Μετεγγραφής Μαθητή

8.  Αίτηση χορήγησης Πιστοποιητικού Σπουδών / στρατολογικής χρήσης

9. Αίτηση Βεβαίωσης  φοίτησης