Ιστρορία του Σχολείου – Schulgeschichte

 

Το Σχολείο μας λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το Σχολικό έτος 1977 – 1978 στη Balan Str.

Αργότερα, και συγκεκριμένα κατά το σχολικό έτος 1984-1985  μεταφέρθηκε στη Führich Str. 53, όπου και ήταν το κεντρικό Σχολείο με παράρτημα αυτό της Balan Str. 

Από το σχολικό έτος 2000 -2001 το κεντρικό Σχολείο είναι και πάλι στη Balan Str. με παραρτήματα άλλοτε στη Lehrer – Wirth Str. 31 και άλλοτε στο Riem, Neuperlach και Giesing.

Τα προβλήματα της συνεχούς μετακίνησης του Σχολείου  λύθηκαν, στις 17-02-2004, με την ενοικίαση και την εγκατάσταση του Σχολείου στο σημερινό κτίριο της οδού  Zamdorfer Str. 26

Τον Απρίλιο του ίδιου έτους με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων (Πρόεδρος του οποίου ήταν ο Αραμπατζής Κωνσταντίνος) πήρε την ονομασία «Σωκράτης».

Από τον Φεβρουάριο του 2018 στο ίδιο κτίριο συστεγάζεται και το 2ο Γυμνάσιο Μονάχου.

Στατιστικά στοιχεία

Σύμφωνα με τα αρχεία που τηρούνται στο Σχολείο μας  μέχρι σήμερα :

  • αποφοίτησαν 1062 μαθητές
  • εργάστηκαν 140 εκπαιδευτικοί και
  • διετέλεσαν 18 Διευθυντές