Υπεύθυνοι Τμημάτων

 

Τάξη Α : Μπατσούλη Ιωάννα

Τάξη Β : Μπαράκου Αριστέα

Τάξη Γ : Γούμενου Μαρία

Τάξη Δ : Ανίσιμωφ Βασιλική

Τάξη E1 :Σταθαρά Βασιλική

Τάξη Ε2 : Τσουμάνη Μαρία

Τάξη ΣΤ : Σανης Γεώργιος