2019-2020

 

Το δυναμικό του Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2019-2020

 Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Σχέση εργασίας
Μπαλής Δημήτριος  Δάσκαλος Αποσπασμένος από Ελλάδα
Κώστα Άννυ  (Γραμματέας) Διοικητικός Με σύμβαση εργασίας 
Σαϊνης Γεώργιος Δάσκαλος Αποσπασμένος από Ελλάδα
Μπαράκου Αριστέα Γερμανικής Φιλολογίας Με σύμβαση εργασίας
Γούμενου Μαρία Δασκάλα Αποσπασμένη από Ελλάδα
Αλαφροπάτης Ευάγγελος  Γερμανικής Φιλολογίας Αποσπασμένος από Ελλάδα
Τσουμάνη Μαρία Γερμανικής Φιλολογίας Αποσπασμένη από Ελλάδα
Ανίσιμωφ Βασιλική Γερμανικής Φιλολογίας Με σύμβαση εργασίας
Μπατσούλη Ιωάννα Δασκάλα Αποσπασμένη από Ελλάδα
 Στεφανίδου Ξανθή Αγγλικής Φιλολογίας Αποσπασμένη από Ελλάδα
Σταθαρά Βασιλική Δασκάλα Αποσπασμένη από Ελλάδα
Χρυσάκη Βιργινία Δασκάλα Αποσπασμένη από Ελλάδα
Καφίδα Φωτεινή Καλών Τεχνών Αποσπασμένη από Ελλάδα
Βαρσάμης Ιωάννης  (επιστάτης – κυλικείο) Με σύμβαση εργασίας