Κανονισμός – Verordnung

 

5ο Δημοτικό Σχολείο Μονάχου « Σωκράτης»

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Στο πλαίσιο της καλής επικοινωνίας και συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσά μας, σας γνωρίζουμε τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου μας και παρακαλούμε για τη συμβολή σας, ώστε να τηρείται από όλα τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας, προκειμένου να πετύχουμε τη βέλτιστη λειτουργία του σχολείου μας:

Φοίτηση των μαθητών

Το Σχολείο αποτελεί τον φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, καθώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης και οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής.  Γι’ αυτό η συμμετοχή των μαθητών πρέπει να είναι τακτική, ενεργή και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει την πρόοδό τους.

 • Η φοίτηση των μαθητών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι υποχρεωτική.
 • Οι μαθητές τηρούν με συνέπεια το ωράριο του καθημερινού προγράμματος –ιδίως την ώρα έναρξης των μαθημάτων– όπως και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (εορταστικές εκδηλώσεις, εκδρομές κ.ά.).
 • Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνο όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).
 • Οι απουσίες των μαθητών για λόγους ασθενείας, όταν ξεπερνούν τις δύο (2) ημέρες, δικαιολογούνται με ιατρική βεβαίωση και επικοινωνία άμεσα τηλεφωνικώς με το σχολείο από την πρώτη μέρα. Γι` αυτό είναι απαραίτητο το σχολείο να έχει τους αριθμούς τηλεφώνων σας.
 • Όταν απουσιάζει μαθητής είναι σημαντικό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο. Το σχολείο επίσης επικοινωνεί με την οικογένεια, ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας του μαθητή.

Άφιξη στο σχολείο

 • Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι γονείς- κηδεμόνες των μαθητών έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών τους στο σχολείο.
 • Παρακαλούνται οι γονείς αφού φέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο, να αποχωρούν και να μην εισέρχονται στο κτήριο. Η διακοπή του μαθήματος από κάποιον γονέα που απασχολεί τους δασκάλους, είτε γιατί άργησε να φέρει το παιδί του, είτε γιατί κάτι θέλει να ρωτήσει, είτε για κάποιον άλλο λόγο, αποβαίνει σε βάρος όλων των μαθητών και της ομαλής ροής του μαθήματος.
 • Για να εισέλθει κάποιος στον σχολικό χώρο, θα πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως σχετική άδεια.

 

Αποχώρηση από το σχολείο

 • Οι μαθητές δεν φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από την λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια),  προσέρχεται  ο γονέας  ή κηδεμόνας  και φυσικά αφού ενημερωθεί γι’ αυτό ο εκπαιδευτικός της τάξης και υπογράψει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση.
 • Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου ανήκει αποκλειστικά στον γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς – κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.
 • Αν το παιδί αποχωρεί από το σχολείο συνοδευόμενο από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πλην των γονέων, θα πρέπει οι γονείς να το δηλώσουν στο σχολείο με Υπεύθυνη Δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του, οφείλει να ενημερώσει άμεσα το σχολείο.
 • Οι γονείς ή κηδεμόνες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Οποιαδήποτε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.

Χρήση κινητών

 • Όπως ήδη γνωρίζετε, απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων από μαθητές στο χώρο του σχολείου, τόσο σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, όσο και σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία (Art.56, Abs. 5 des  Bay EUG)

Λεωφορεία

 • Κατά τη μετακίνησή τους οι μαθητές οφείλουν να κάθονται στον αριθμό θέσης που τους έχει δοθεί φορώντας τη ζώνη τους. Δεν επιτρέπεται να παραμένουν όρθιοι και να δημιουργούν προβλήματα στους οδηγούς.
 • Η χρήση άλλου λεωφορείου πλην αυτού που είναι δηλωμένος ο μαθητής/η μαθήτρια δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση όμως που υπάρχει άμεση ανάγκη μαθητής/μαθήτρια να μετακινηθεί με άλλο λεωφορείο, θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του γονέα και εφόσον υπάρχει ελεύθερη θέση, τότε το αίτημα μπορεί να πραγματοποιηθεί.
 • Κανένας γονέας δεν έχει το δικαίωμα να κάνει παρατηρήσεις στους οδηγούς.
 • Κανένας γονέας δεν έχει το δικαίωμα να κάνει παρατηρήσεις σε άλλα παιδιά.
 • Για τυχόν προβλήματα με τα λεωφορεία, που αφορούν τους οδηγούς, τα δρομολόγια ή συμπεριφορές μαθητών, θα πρέπει να ενημερώνεται η Δ/νση του Σχολείου.

 

Παιδαγωγικές επισκέψεις- γιορτές

 • Όλες οι εκδηλώσεις του σχολείου (γιορτές, επισκέψεις κ.λ.π.) αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και συμβάλλουν στην πολύπλευρη υλοποίηση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές οφείλουν να τις παρακολουθούν με την ίδια συνέπεια που παρακολουθούν και τα μαθήματα.
 • Η συμπεριφορά των μαθητών στις εκδηλώσεις, όπως και οι υποχρεώσεις τους, απαιτούν ανάλογη προσοχή με αυτή των σχολικών μαθημάτων.

Γονείς- κηδεμόνες

 • Οι γονείς ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς για την πρόοδο και τη συμπεριφορά των παιδιών τους στη Sprechstunde. Αν κάποιος γονέας επιθυμεί συνάντηση με εκπαιδευτικό του Σχολείου, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον έχει καθοριστεί από πριν η ημέρα και η ώρα συνάντησης.
 • Οι γονείς ή κηδεμόνες οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις του σχολείου που μεταφέρουν οι μαθητές και να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
 • Ενημερώσεις γίνονται  και από την ιστοσελίδα του Σχολείου (blogs.sch.gr/5dimmuen)
 • Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στον δάσκαλο της τάξης και στον διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή, προκειμένου να συντονίζονται οι προσπάθειές μας για την καλύτερη δυνατή υποστήριξή του.
 • Κανένας γονέας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει, να νουθετεί ή να τιμωρεί άλλο παιδί στον χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει μεταξύ των παιδιών, οφείλει να ενημερώσει τον εκπαιδευτικό της τάξης και τον διευθυντή, οι οποίοι θα διευθετήσουν το θέμα.

Γενικά

 • Εντός σχολείου απαγορεύεται η διακίνηση ανακοινώσεων. Ανακοινώσεις του ΣΓΚ και των εκπροσώπων τμημάτων μπορούν να μοιράζονται, εφόσον πρώτα ελεγχθούν και εγκριθούν από τη Δ/νση.
 • Φροντίζουμε επιμελώς την υγιεινή των παιδιών (σχολαστική καθαριότητα και ντύσιμο των μαθητών ανάλογο με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες).
 • Παρακολουθούμε με συνέπεια, ώστε οι μαθητές να μην φέρνουν στο σχολείο μεγάλα χρηματικά ποσά, πολύτιμα ή επικίνδυνα αντικείμενα και παιχνίδια.
 • Η προστασία του σχολικού κτηρίου, της περιουσίας και η διατήρηση της καθαριότητας μάς αφορά όλους και είναι ευθύνη όλων μας.
 • Σε περίπτωση που τα παιδιά σας δεν αισθάνονται καλά, μην τα στέλνετε σχολείο. Στέλνουμε τα παιδιά μας σχολείο αφού προηγουμένως έχουν αναρρώσει πλήρως.

Τα τηλέφωνα του Σχολείου: 089 60665097 (Δ/νσης), 089 99929696 (Γραφείο Εκπαιδευτικών), Φαξ :08996049607 και το e/mail : vssokrates@gmx.net  είναι στη διάθεση των γονέων για οποιαδήποτε ενημέρωση και απουσία του παιδιού.

Παρακαλούμε τους γονείς να βεβαιωθούν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τους τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους.

Ακολουθώντας τον κανονισμό του σχολείου μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι στη δημιουργία μιας υγιούς, δημιουργικής και ασφαλούς σχολικής κοινότητας. Πιστεύουμε, ότι  η επένδυση στον αλληλοσεβασμό και την αλληλοκατανόηση, αποτελεί βασικό στοιχείο της αγωγής των παιδιών μας, καθώς έτσι αναπτύσσονται οι ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες για τη ζωή.

Στο πλαίσιο αυτό, παραθέτουμε έναν μικρό οδηγό συμβουλών για τη σχέση των γονέων τόσο με το παιδί όσο και με τον δάσκαλό του, προκειμένου να συντονίσουμε την προσπάθειά μας για την καλύτερη δυνατή αγωγή των παιδιών μας.

 

Ο δεκάλογος του γονέα

 1. Μιλώ ειλικρινά και με εμπιστοσύνη στον δάσκαλο του παιδιού μου.
 2. Αναφέρω στοιχεία για το παιδί μου, που είναι χρήσιμο να γνωρίζει ο δάσκαλος για την καλύτερη επικοινωνία μαζί του και την υποστήριξή του.
 3. Δεν διαπληκτίζομαι με τον δάσκαλο μπροστά στο παιδί μου.
 4. Συζητώ κατ’ ιδίαν και άμεσα με τον δάσκαλο για οποιοδήποτε θέμα με προβληματίζει.
 5. Εμπιστεύομαι τον δάσκαλο, ζητώ να ενημερωθώ για τον τρόπο της δουλειάς του και δεν του κάνω διδακτικές υποδείξεις.
 6. Αποφεύγω τις συγκρίσεις με άλλες τάξεις, γιατί κάθε τάξη είναι διαφορετική, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις.
 7. Αποφεύγω τις συγκρίσεις με τις δικές μου σχολικές αναμνήσεις, καθώς αφορούν άλλη εποχή και άλλες κοινωνικές συγκυρίες.
 8. Εκτιμώ ότι το παιδί μου είναι σκληρά εργαζόμενο. Δεν ξεχνώ ότι χρειάζεται φροντίδα, ξεκούραση και παιχνίδι.
 9. Εξασφαλίζω στο παιδί μου συγκεκριμένο χώρο και χρόνο για το διάβασμα και δεν ταυτίζω το σχολείο με ολόκληρη τη ζωή του.
 10. Εμπιστεύομαι το παιδί μου, του δίνω πρωτοβουλίες και αποφεύγω να κάνω όσα μπορεί να κάνει μόνο του.

 

Για να υπογράψετε τον κανονισμό πατήστε εδώ.