no rotate image set no rotate image set no rotate image set no rotate image set

Άρθρα με ετικέτα googol

Η λέξη Google προήλθε από αναγραμματισμό της λέξης Googol. Ένα googol αντιστοιχεί σε μία μονάδα, ακολουθούμενη από 100 μηδενικά. Ο όρος καθιερώθηκε από τον Μίλτον Σιρόττα (Milton Sirotta) το 1938 και εκφράζει τον αριθμό 10100: 1 googol = 10100 = δέκα τριακονταδυάκις εκατομμύρια ‎Ένα googolplex αντιστοιχεί στο 10, υψωμένο στην 10100η δύναμη. Δηλαδή: 1 googolplex […]

κάτω από: ΤΠΕ
Ετικέτες:, ,

Κατηγορίες