Άρθρα για Μάιος, 2016

Τα παιδιά φιλοτέχνησαν μια σύνθεση από κύβους και σφαίρες με σιλικόνη με τη βοήθεια της νηπιαγωγού . Μετά έγραψαν πρόσκληση και κάλεσαν το τμήμα του κλασικού να δει την έκθεσή τους.Ολοι μαζί συζήτησαν και έδωσαν ονόματα  στα έργα.

P Από την ομάδα » Παραμύθι από μακριά»