Άρθρα για Φεβρουάριος, 2016

Ανά ομάδες τα παιδιά κατασκευάζουν μιά πόλη και γράφουν επιγραφές.

  Φιλοτεχνούμε τη δική μας πόλη με κήπους εμπνεόμενοι από το έργο του Picasso    Jardins a Vallauris  1953