Άρθρα για Οκτώβριος, 2015

Αφού διαβάσαμε ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ του Α. Κυριτσόπουλου εκδ.Κέδρος τα παιδιά το αναδιηγήθηκαν .