Άρθρα για Μάιος, 2018

Στο πλαίσιο  του καινοτόμου προγράμματος «Παλιοί και νέοι κανόνες σε παλιά και νέα παιχνίδια «τα παιδιά κατέγραψαν τους κανόνες που χρειάζονται ώστε να παίζονται δίκαια τα ομαδικά παιχνίδια. Σε πολλά παιχνίδια υπήρχαν ήδη κανόνες τους οποίους αναδιαμόρφωσαν και άλλα παιχνίδια προέκυψαν με τους κανόνες τους  ,παίζοντας στην αυλή. Τελικά όλοι διασκέδασαν και έπαιξαν χωρίς διαφωνίες… (συνέχεια…)

Εχουμε φτιάξει καρτέλες που απαντούν στα ερωτήματα :πού, πότε, ποιός, τι. Κάθε καρτέλα έχει ένα ουσιαστικό, ένα αντικείμενο ή ένα ρήμα και την αντίστοιχη εικόνα. το παιδί διαλέγει από κάθε κατηγορία μια καρτέλα και φτιάχνει μια πρόταση  και κατόπιν μια ιστορία

Οι καρτέλες που εικονίζονται είναι το υλικό της δραστηριότητας. Δείχνουμε μία καρτέλα στο παιδί και χωρίς να μετρήσει πρέπει να αναγνωρίσει τον αριθμό.Αλλος τρόπος: κάθε παιδί παίρνει μια καρτέλα και την τοποθετεί δίπλα στον αριθμό που πρέπει.