Άρθρα για Σεπτέμβριος, 2015

Μέσα στο πλαίσιο του σχεδίου εργασίας » Ο Βασιλικός-Τα φυτά» διακρίναμε τα φύλλα από την αυλή μας ,σε απλά και σύνθετα και μετά ομαδικά τα παιδιά συνέθεσαν ένα κολάζ.

Καλή αρχή σε όλους. Με υγεία και χαρά.