Η Γιορτή μας: “Επαγγέλματα παλιά που δεν υπάρχουν πια”

Τα σκηνικά και η γιορτή μας…

ΣΚΗΝΙΚΟ 4 ΣΚΗΝΙΚΟ 31686775796456ΓΙΟΡΤΗ 5ΓΙΟΡΤΗ 61686852184479168685218447316867732351571686773315180ΓΙΟΡΤΗ 1

Η μηχανή του Φωτογράφου, η λατέρνα του Λατερνατζή, ο γάιδαρος του μπάρμπα Γιάννη του κανατά, το καρότσι του παγωτατζή και το περίπτερο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΛΑΤΕΡΝΑ ΓΑΙΔΑΡΟΣ ΚΑΝΑΤΑ ΠΑΓΩΤΑΤΖΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

 

Καλοκαίρι

Καλοκαιρινές δημιουργίες και ετοιμασίες για την καλοκαιρινή γιορτή μας “Επαγγέλματα Παλιά που δεν υπάρχουν πια”.

Οι φάκελοι εργασιών και τα αναμνηστικά μας

168684635159616867726503701686772650379

Ετοιμάζουμε τα κανάτια για τον κανατά

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΟΡΤΗΣ 1 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΟΡΤΗΣ 2 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΟΡΤΗΣ 3 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΟΡΤΗΣ 4

Ετοιμάζουμε τα ψάρια των ψαράδων

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΟΡΤΗΣ 5 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΟΡΤΗΣ 6

Ετοιμάζουμε τις προσκλήσεις της γιορτής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΟΡΤΗΣ 7

Ομαδικές δημιουργίες δυάδας:   1η Ελεύθερο θέμα      2η  Ο βυθός

16867726503541686772650338

3η ελεύθερο θέμα    4η  Ζωγραφίζουμε το σκηνικό της γιορτής μας όπως το φανταζόμαστε.

16867726503441686772650362

Θαλάσσιες χελώνες

ΧΕΛΩΝΑ 1 ΧΕΛΩΝΑ 2 ΧΕΛΩΝΑ 4 ΧΕΛΩΝΑ 5 ΧΕΛΩΝΑ 6 ΧΕΛΩΝΑ 7 ΧΕΛΩΝΑ 9 ΧΕΛΩΝΑ 10 ΧΕΛΩΝΑ 11