Το Νηπιαγωγείο μας

Το 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Ζευγολατιού συστεγάζονται απο το 2004 σε ιδιόκτητο κτίριο με μια υπέροχη μεγάλη αυλή. Λειτουργούν  2 κλασικά τμήματα και ένα ολοήμερο  με μόνιμες νηπιαγωγούς απο το 2005. Ο αριθμός των παιδιών είναι περίπου  70 και η συνεργασία των τμημάτων είναι καθημερινή. Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε απο κοινού και οι αναρτήσεις  προέρχονται και απο τα τρία τμήματα.