* 28/2/2024_Εγγραφές

Aγαπητοί γονείς,                                                      Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου του ως άνω ΠΔ.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας στο Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορείτε να κάνετε αίτηση εγγραφής των παιδιών σας σε δημόσιο νηπιαγωγείο, αρκεί:

  • να είναι η 1η φορά που φοιτούν σε νηπιαγωγείο
  • να μην είναι ήδη εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα (δημόσια ή ιδιωτική)

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με το νηπιαγωγείο τις εργάσιμες μέρες 11:30 μ.μ. έως 13:00 μ.μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2024-2025 [ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ]Λήψη αρχείου

Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχ. έτος 2023-24

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2024-2025 [ΔΗΜΟΤΙΚΟ]

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Εγγραφών για Κηδεμόνες

ΕΞΕ-10858-2023-«Διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25».pdf

ΕΝΤΥΠΑ

ΑΔΥΜ 2022_

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-2024-2025

ΥΔ_N.1599 ΕΤΕΡΟΥ ΓΟΝΕΑ.doc

ΟΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Οδηγίες για τη χρήση χαρτών

ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 

                                  Εγγραφή νηπίων στο νηπιαγωγείo

(σύμφωνα με το άρθρο 6 του (Π.Δ. 79/2017 ΦΕΚ Α΄109/01-08-2017))

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των νηπίων/προνηπίων που θα φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025 αρχίζουν την 1/3 /2024 και λήγουν την 20/3/ 2024 και θα γίνουν ηλεκτρονικά από τους γονείς στο gov.gr.

 

Στο Νηπιαγωγείο μας φέτος θα εγγραφούν  υποχρεωτικά:

  • τα νήπια πρώτης ηλικίας που γεννήθηκαν το 2019
  •  τα νήπια δεύτερης ηλικίας (προνήπια) που γεννήθηκαν το 2020 [Σύμφωνα με τις προβλέψεις της περ. γ ́ της παρ. 3 του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α), στο Δήμο Περιστερίου υλοποιείται η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, δυνάμει των με αρ. πρωτ. 66981/Δ1/27-04-2018 (ΦΕΚ 1586 Β) και Φ.15/27268/Δ1/21-02-2019 (ΦΕΚ 623 Β-διόρθωση ΦΕΚ 745 Β) Υπουργικών Αποφάσεων.]

                               ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

1

Πιστοποιητικό γέννησης

Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των νηπίων (Α΄ και Β΄ ηλικίας) στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά θα αναζητηθεί από τα Νηπιαγωγεία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μyschool του ΥΠΑΙΘΑ.

2

Εμβόλια

Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας  (βιβλιάριο εμβολίων) του  νηπίου ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3

Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης (φετινό) ή εκκαθαριστικό εφορίας (περσινό) ή μισθωτήριο συμβόλαιο σπιτιού θεωρημένο από την εφορία

4

Αίτηση εγγραφής και Υπεύθυνη δήλωση του Κηδεμόνα [χορηγείται στο σχολείο]

Όπου δηλώνεται πως ο κηδεμόνας αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου καθώς και σε ποιο τμήμα θα εγγραφεί το νήπιο (υποχρεωτικό πρωινό ή προαιρετικό ολοήμερο).

5

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). [χορηγείται στο σχολείο]

Συμπληρώνεται από τον παιδίατρο και κατατίθεται στο σχολείο έως τέλη Σεπτέμβρη. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.

6

Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι δικαστική απόφαση επιμέλειας

7

Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια σχετική ιατρική γνωμάτευση

8

Στην περίπτωση των μαθητών/-τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή κρατικό ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη κρατική αρμόδια υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/-τριας στο νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην προϊσταμένη του νηπιαγωγείου στο τηλέφωνο 210-5761551  /   213-1301520  τις παρακάτω ημέρες και ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα εγγραφών που θα ανακοινωθεί ή στο mail@35nip-perist.att.sch.gr .

 ΔΕΥΤΕΡΑ

18 Μαρτίου 

11:30-12:50

ΤΡΙΤΗ  

 19 Μαρτίου

11:30-12:50

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

20 Μαρτίου

11:30-12:50

ΠΕΜΠΤΗ

 

11:30-12:50

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 Μαρτίου

11:30-12:50

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

4 Μαρτίου  

11:30-12:50

5 Μαρτίου

11:30-12:50

6 Μαρτίου

11:30-12:50

7 Μαρτίου

11:30-12:50

8 Μαρτίου

11:30-12:50

 

11 Μαρτίου

11:30-12:50

12 Μαρτίου

11:30-12:50

13 Μαρτίου

11:30-12:50

14 Μαρτίου

11:30-12:50

15 Μαρτίου

11:30-12:50

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Το βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου εφαρμόζεται από 8:30π.μ. έως 1:00μ.μ. και το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα από 1:00μ.μ. έως 4:00μ.μ. ή έως 5:30

Δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (προσέλευση 07:45 π.μ.) έχουν μόνο τα νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν και στο ολοήμερο πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία και λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια, για το ολοήμερο 10 και για το διευρυμένο ολοήμερο 7.

Αν και εφόσον δημιουργηθεί το τμήμα πρόωρης υποδοχής θα πρέπει η ώρα προσέλευσης να τηρείται αυστηρά και σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς διαφορετικά θα σταματήσει για όλους διαταράσσοντας τον ετήσιο προγραμματισμό των οικογενειών που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

 

 

Αφήστε μια απάντηση