* 05-9-2022_Εκπαιδευτικοί

Στο  νηπιαγωγείο μας υπηρετούν με οργανική θέση οι:

  • Σταυρακάκη Αναστασία Νηπιαγωγός ΠΕ 60 στο προαιρετικό ολοήμερο και Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου
  • Σουτερλή Αγλαΐα Νηπιαγωγός ΠΕ 60 στο Υποχρεωτικό Πρωινό 1
  • Μουρούλη Ευαγγελία Νηπιαγωγός ΠΕ60 στο Υποχρεωτικό Πρωινό 2

Για το σχολικό  έτος 2022-2023 στο νηπιαγωγείο μας υπηρετούν και οι αναπληρώτριες

  • Χαραλαμποπούλου Ελένη Νηπιαγωγός ΠΕ 60 ΕΑΕ (Παράλληλη Στήριξη) στο Υποχρεωτικό Πρωινό 1
  • Τραϊφόρου Μαρία Καθηγήτρια Αγγλικών ΠΕ 06 για 2 ώρες /βδομάδα σε κάθε τμήμα (Δευτέρα και Τρίτη)