* 07-11-2023_Εκπαιδευτικοί

Στο  νηπιαγωγείο μας υπηρετούν με οργανική θέση οι:

  • Σταυρακάκη Αναστασία Νηπιαγωγός ΠΕ 60 στο προαιρετικό ολοήμερο και Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου
  • Σουτερλή Αγλαΐα Νηπιαγωγός ΠΕ 60 στο Υποχρεωτικό Πρωινό 1
  • Μουρούλη Ευαγγελία Νηπιαγωγός ΠΕ60 στο Υποχρεωτικό Πρωινό 2

Για το σχολικό  έτος 2023-2024 στο νηπιαγωγείο μας υπηρετούν και οι αναπληρώτριες

  • Δελή Στυλιανή Νηπιαγωγός ΠΕ 60 ΕΑΕ (Παράλληλης Στήριξης) στο Υποχρεωτικό Πρωινό 1
  • Μουρατίδου Ασπασία Νηπιαγωγός ΠΕ 60 ΕΑΕ (Παράλληλης Στήριξης) στο Υποχρεωτικό Πρωινό 2
  • Κωστοπούλου Διονυσία. Καθηγήτρια Αγγλικών ΠΕ 06 για 2 ώρες /βδομάδα σε κάθε τμήμα (Τρίτη και Παρασκευή 9:15-10:00,  Τετάρτη 9:15-10:00 και 10:45-11:30)