«Φαντάζομαι – Δημιουργώ- Αλλάζω»

Η συμμετοχή μας στην ωραία δράση των ΚΠΕ Πελοποννήσου για την παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος:

«Φαντάζομαι – Δημιουργώ- Αλλάζω»