Επιστροφή στο Νηπιαγωγείο και ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ!!!

Έφτασε επιτέλους η ώρα να βρεθούμε ξανά στις τάξεις μας!!! Δευτέρα 1η Ιουνίου, επιστρέφουμε και ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ!!

Αγαπητοί γονείς,
Όπως ήδη γνωρίζετε – κατόπιν προσωπικής ενημέρωσης με e-mail – σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και κατά τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ.51888/ΓΔ4/0605-2020 ΚΥΑ, τα δύο τμήματα του Νηπιαγωγείου μας, χωρίστηκαν κατά αλφαβητική σειρά, σε υποτμήματα ίσης δυναμικότητας και θα εφαρμόζουν εκ περιτροπής διδασκαλία, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 26/6/2020 (Τέσσερις εβδομάδες)

Κατόπιν αυτού, το Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα λειτουργίας των υποτμημάτων ρυθμίζεται ως εξής:
Τα Υποτμήματα Ι την 1η εβδομάδα λειτουργίας θα προσέλθουν στο σχολείο τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και τη 2η εβδομάδα Τρίτη και Πέμπτη. Το ίδιο θα επαναληφθεί και τις επόμενες δύο εβδομάδες, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, στις 26 Ιουνίου 2020.
Τα Υποτμήματα ΙΙ την 1η εβδομάδα λειτουργίας θα προσέλθουν στο σχολείο τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη και τη 2η εβδομάδα. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή Το ίδιο θα επαναληφθεί και τις επόμενες δύο εβδομάδες, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, στις 26 Ιουνίου 2020.
Υπενθυμίζουμε, τη παύση λειτουργίας των Ολοήμερων τμημάτων και κατά συνέπεια, το ωράριο λειτουργίας του Νηπιαγωγείου θα είναι 8:15 έως 13:00, καθημερινά.

Για βεβαιώσεις από τη σχολική μονάδα που αφορούν Άδειες Ειδικού Σκοπού των εργαζομένων δικαιούχων γονέων των νηπίων, θα απευθύνεστε είτε ηλεκτρονικά, είτε με τηλεφωνική επικοινωνία, στην προϊσταμένη της σχολικής μονάδας.
Προσέλευση στη σχολική μονάδα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Για την αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση – αποχώρηση των μαθητών στη σχολική μονάδα, τα δύο τμήματα (Υποχρεωτικό Ι και ΙΙ) θα έχουν διαφορετική είσοδο και έξοδο από το σχολικό κτίριο, ενώ απαραίτητη παραμένει η τήρηση αποστάσεων κατά τη διαδικασία.

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/06-05-2020 ΚΥΑ, πραγματοποιήθηκαν απαραίτητες διαρρυθμίσεις στις αίθουσες των τάξεων για την επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη πως η απόσταση μεταξύ των μαθητών πρέπει να είναι ίση με 1,5 μέτρo μήκος, ενώ αν κάποια σχολική αίθουσα δεν επαρκεί για την τήρηση αυτής της απόστασης, τότε το τμήμα, ανεξαρτήτως αριθμού μαθητών, χωρίζεται σε υποτμήματα.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ
Προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών/τριών των τμημάτων/υποτμημάτων, θα υιοθετηθούν πρακτικές συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών και κατά τα διαλείμματα, ενώ θα υπάρχει ευέλικτο ωράριο σε αυτά.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων, έχουν μεριμνήσει ώστε να λαμβάνονται καθημερινά όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών και εκπαιδευτικών, ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.)
Όλα τα παιδιά και τα μέλη του προσωπικού που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, απαγορεύεται να προσέρχονται στο νηπιαγωγείο, τον παιδικό ή τον βρεφονηπιακό σταθμό με παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την παρακολούθηση μαθημάτων ή την εργασία οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού ή πυρετό. Στις περιπτώσεις αυτές συστήνεται η επικοινωνία από την οικογένεια με ιατρό και εξατομικευμένη αξιολόγηση σχετικά με την ένδειξη εργαστηριακού ελέγχου για την ανίχνευση του ιού.
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γονέων για τη συμμόρφωση στη δέσμευση αυτή και τον εκ των προτέρων εναλλακτικό προγραμματισμό. Επίσης, πρόβλεψη για τη διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας του νηπιαγωγείου, παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθμού σε περιπτώσεις απουσίας του προσωπικού λόγω ασθένειας.
Σύσταση προς τους γονείς/κηδεμόνες για θερμομέτρηση και έλεγχο για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων των παιδιών, πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι.
Γονείς/κηδεμόνες με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού ή/και πυρετό δεν θα επιτρέπεται να συνοδεύουν τα παιδιά και σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί λοίμωξή τους από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τον υπεύθυνο του νηπιαγωγείου / παιδικού σταθμού και να ακολουθούν τις οδηγίες για κατ’ οίκον απομόνωση όλων των μελών της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.
Κάθε άτομο (παιδί ή μέλος του προσωπικού) που έχει έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 δεν θα προσέρχεται στο νηπιαγωγείο, τον παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό για 10 ημέρες μετά την τελευταία επαφή με τον ασθενή και στο διάστημα αυτό θα παρακολουθείται στενά η υγεία του για το ενδεχόμενο εμφάνισης συμπτωμάτων.
Κάθε σχολική μονάδα πρέπει να καταγράφει συστηματικά τις αναφορές για συμπτώματα συμβατά με COVID-19 σε παιδιά ή/και μέλη του προσωπικού και να παρακολουθεί την πορεία τους.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ
Στη σχολική μονάδα θα εισέρχονται ΜΟΝΟ οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Γονείς θα μπορούν να προσέρχονται στο χώρο του νηπιαγωγείου, μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον ο λόγος προσέλευσης δε δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο (ιδίως τηλεπικοινωνιακά ή ηλεκτρονικά). Η είσοδος του εκάστοτε γονέα θα καταγράφεται στο ημερολόγιο σχολικής ζωής του νηπιαγωγείου, όταν συμβαίνει, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ύπαρξης επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 στη σχολική μονάδα, για τη διαδικασία της ιχνηλάτησης και της διαχείρισης των επαφών.

Τέλος, προτείνεται, οι μαθητές να έχουν στην τσάντα τους, μαζί με το νερό και το πρωινό τους, αντισηπτικά μαντηλάκια και πακέτο χαρτομάντηλα.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ και στο νηπιαγωγείο!!!

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 * ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ COVID-19


Λήψη αρχείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2020-2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2020-2021

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε πως για το σχολικό έτος 2020-2021 οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία της χώρας θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από 15-30 Μαΐου.

Στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, εγγράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ οι μαθητές που είναι γεννημένοι το 2015 και το 2016, (Σημειώνεται, πως οι Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται  εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης )

Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια και για δική σας διευκόλυνση, αν θέλετε, μπορείτε να  επικοινωνήσετε με την προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, κα Χονδρογιάννη Μαρία στο τηλ. 6976646069 καθημερινά, μεταξύ 11:00-13:00

Διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους γονείς

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

 1. Είσοδος στη σελίδα https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει, σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 2. Χρήση κωδικών: Οι γονείς, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών taxisnet.
 3. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας συμπληρώνει το e-mail (προαιρετικά) και το κινητό τηλέφωνο, μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
 4. Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας συμπληρώνει τα ακόλουθα:
 • τα στοιχεία του τέκνου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα παρέχει στον γονέα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Έτσι, ο γονέας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση που η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας (είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή)
 • τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό (γ.π. λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο απ’ όπου να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας)
 • το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουνΣε αυτή την περίπτωση, ο γονέας θα προσκομίσει στο Νηπιαγωγείο εγγραφής “Βεβαίωση Φοίτησης” την οποία θα αιτηθεί και θα λάβει από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
 • εάν επιθυμεί τη φοίτηση του τέκνου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής . Σε αυτή την περίπτωση επίσης, ο γονέας θα προσκομίσει στο Νηπιαγωγείο εγγραφής τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Ολοήμερο. (Τα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω)
 • τα στοιχεία των συνοδών των τέκνων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
 • επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Παραστατικά που απαιτείται να προσκομίσει ο γονέας στο Νηπιαγωγείο

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα,τα οποία είναι:

 • Τα παραστατικά (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί
 • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
 • Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
 • Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει( αφορά σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες).

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνό του για την πορεία της αίτησης του.

Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει.

Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται, ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο

Ακολουθεί αναλυτικός οδηγός για τους κηδεμόνες.

Πατήστε εδώ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00)

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

1. Μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.

2. Μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως:

 • Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.
 • Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30)

1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.

3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

Μέρες και ώρες επικοινωνίας με την Διεύθυνση του σχολείου για τις εγγραφές:

15-30 Μαϊου 2020 11:00-13:00 (εργάσιμες ημέρες)

Τηλέφωνο Νηπιαγωγείου: 2761032732

Ε-mail Νηπιαγωγείου: mail@2nip-filiatr.mes.sch.gr

Μέτρα αποφυγής διασποράς του Covid-19

 • Πριν την προσέλευσή σας στο Νηπιαγωγείο, χρειάζεται να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία.
 • Κατά την προσέλευσή σας, παρακαλείσθε για την πιστή τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, σύμφωνα με τον Ε.Ο.Δ.Υ, τα οποία είναι:
 1. Απαραίτητη χρήση μάσκας κατά την είσοδό σας στο νηπιαγωγείο
 2. Χρήση αντισηπτικού χεριών, το οποίο θα βρίσκεται σε ευκρινές μέρος στην είσοδο του νηπιαγωγείου.

Με εκτίμηση,

Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Χονδρογιάννη Μαρία

Χρόνια πολλά μαμά!!!

Για τη γιορτής της μητέρας, τα παιδιά και οι μανούλες του Νηπιαγωγείου μας, με τη βοήθεια της Webex, κάναμε μια γλυκιά τηλε-συνάντηση/τηλε-γιορτή όλοι μαζί!

Μελετήσαμε πίνακες ζωγραφικής με θέμα τη μητέρα, ζωγραφίσαμε τα δικά μας έργα τέχνης για τις μανούλες μας – τα οποία εκθέσαμε στο padlet του νηπιαγωγείου μας  https://padlet.com/chnmaria/hztnjsdlx1m5 – ακούσαμε γιορτινές μουσικές και χορέψαμε live ποιο άλλο, παρά το Mamma Mia!

Σας ανάμνηση, ο πίνακας του Πικάσο «Μητρότητα» του 1901, έγινε διαδραστική αφίσα από εμάς και αφιερώθηκε σε όλες τις μαμάδες της γης!

Ανοίξτε το σύνδεσμο, κάντε κλικ πάνω στα εικονίδια της αφίσας και βρείτε πληροφορίες για τον πίνακα και το ζωγράφο, ακούστε μουσικές και ένα αγαπημένο παραμύθι.https://www.thinglink.com/scene/1315673923982983169

Καλή Πρώτη του Μάη!!!

 

Καλό μήνα με την ευχή να πλημμυρίσει η ζωή μας με τα χρώματα των  λουλουδιών!!

Το στεφάνι του Μάη της Έλλης και…

Της Μαρκέλλας

Καλό μήνα!!!