Αλληλογραφία Αγάπης!


Και πώς θα επικοινωνούμε τώρα με τους συμμαθητές , αφού οι τάξεις μας έχουν χωριστεί στα δύο και λειτουργούν εκ περιτροπής;;
Σίγουρα θα βρίσκόμαστε στην πλατφόρμα της webex, όπως συνέβαινε και όταν μέναμε σπίτι (μέχρι και party κάνουμε στις τηλεδιασκέψεις μας!), αλλά…μπορούμε όμως και να αλληλογραφούμε!!
&amp
Η ιδέα ήρθε από το διαδίκτυο και έγινε πράξη. Με μεγάλη χαρά τα παιδιά άφησαν τα μηνύματά τους στους φίλους τους, που δεν έρχονται στο Νηπιαγωγείο τις ίδιες μέρες με αυτούς και περιμένουν απάντηση!