Οι εκπαιδευτικοί μας

Σχολικό έτος 2020 – 2021

Yποχρεωτικό Ι: Χονδρογιάννη Μαρία (Προϊσταμένη)

Υποχρεωτικό ΙΙ: Βερβαινιώτη Μαρία

Ολοήμερο τμήμα:  Σακκά Σταυρούλα