Κυκλοφοριακή αγωγή

κυκλοφορώ με ασφάλειαΈνα από τα προγράμματα  που σχεδιάζουμε στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης την τρέχουσα σχολική χρονιά 2014 – 2015 έχει ως θέμα την Κυκλοφοριακή Αγωγή.

Σκοπός του  προγράμματος είναι τα παιδιά να γνωρίσουν με λεπτομέρειες τα σήματα της Τροχαίας και έτσι να μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια στους δρόμους . Επιπλέον προσεγγίζουμε

Τα μέσα μεταφοράς – συγκοινωνίας

– Παλαιά και νέα μέσα μεταφοράς

– Κανόνες σωστής οδικής συμπεριφοράς

– Φωτεινοί σηματοδότες

– Κυκλοφορία πεζών ( Σταμάτης και Γρηγόρης)

– Κυκλοφοριακό πρόβλημα, ρύπανση

– Ρύθμιση κυκλοφορίας ( τροχονόμοι)

Οι διδακτικοί στόχοι που μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω της Κυκλοφοριακής Αγωγής είναι οι εξής:

1. Γνωστικοί

 • Να γνωρίσουν οι μαθητές τι σημαίνει «Κυκλοφοριακή Αγωγή» και ποια η χρησιμότητά της.
 • Να αντιληφθούν με σαφήνεια πώς λειτουργούν τα σήματα και τι σημαίνει το καθένα.
 • Να μπορούν σε κάποια δεδομένη στιγμή να εφαρμόσουν με επιτυχία αυτά που θα μάθουν κατά τη διάρκεια της εργασίας.
 • Να αναγνωρίσουν τα λάθη στη οδική τους συμπεριφορά και να καταφέρουν να τα διορθώσουν.
 •  Να γνωρίσουν τα μέσα μεταφοράς του σήμερα και άλλων εποχών.
 •  Να κατανοήσουν το λόγο μεταφοράς των ανθρώπων και τις ιδιαιτερότητες του κάθε μέσου.
 •  Να γνωρίσουν τα βασικά σήματα κυκλοφορίας και τους φωτεινούς σηματοδότες για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
 •  Να μάθουν τους βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής.
 •  Να μάθουν πως να συμπεριφέρονται σωστά στο δρόμο ως πεζοί και ως επιβάτες .
 • Να μελετήσουν ένα χάρτη και να κατανοήσουν την αναγκαιότητά του.
 •  Να αντιληφθούν τους κινδύνους που υπάρχουν όταν δεν ακολουθούν τους κανόνες και να γνωρίσουν τρόπους πρόσληψης των ατυχημάτων που μπορούν να συμβούν στο δρόμο.
 •  Να προβληματιστούν και να προτείνουν λύσεις για τη μείωση των ατυχημάτων στο δρόμο.
 •  Να μάθουν ποιοι ρυθμίζουν την κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων και ότι σε περίπτωση παραβίασης κανόνων επιβάλλονται τιμωρίες.
 •  Να μάθουν τις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

2. Ψυχοκινητικοί

Ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων των παιδιών με εργασίες δημιουργικές, θεατρικό παιχνίδι και άλλες δραστηριότητες.

3. Συναισθηματικοί

Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά σε διάφορα θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Να αποκτήσουν κυκλοφοριακή συνείδηση.

Να αποκτήσουν θετική στάση στα θέματα οδικής ασφάλειας.

4. Κοινωνικοί

Εργασία σε ομάδες.

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους μαθητές.

Αρμονική συνεργασία και ανάπτυξη δημιουργικής εργασίας.


ΣΤΟΧΟΙ

Γλώσσα: αντιστοιχία λέξεων με αντικείμενα, αναγνώριση και αντιστοιχία με αρχικό γράμμα λέξης.
Μαθηματικά: αναγνώριση και αντιστοίχηση πληθυκότητας, αναγνώριση συμβόλων, αναγνώριση και κατασκευή πληθυκότητας και διάταξης.
Μουσική, Δημιουργική κίνηση, Καλλιτεχνικά και Γλώσσα: έννοια ρυθμού, χορός και έκφραση, δραματοποίηση, ζωγραφική, αναγνώριση και γραφή γραμμάτων.
Γλώσσα: αναγνώριση αρχικού και τελικού γράμματος, αναγνώριση παραμυθιού, γραφή λέξης.
Μαθηματικά και Καλλιτεχνικά: μέτρηση πινακίδων, κατασκευή ήρωα- αντικειμένων.
Νέες τεχνολογίες: επαφή των παιδιών με τον Η\Υ και εξοικείωσή τους με αυτό το μέσο.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

 • Διαθεματική προσέγγιση
 • Προβληματισμός και διατύπωση απόψεων
 • Βιωματικές δραστηριότητες
 • Παιχνίδια ρόλων
 • Συνεργασία με σχολικό τροχονόμο και τροχαία

Τα παιδιά θα προσεγγίσουν το θέμα ανακαλυπτικά, μέσα από την έρευνα και τη βιωματική μέθοδο. Έμφαση θα δοθεί στην ενεργητική συμμετοχή και δράση των νηπίων ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους. Βασική μέθοδος η εργασία σε ομάδες, η συνδημιουργία και ο καταιγισμός ιδεών στα πλαίσια της ομάδας.

ΣΕΙΣΜΟΣ !!!!!!!!!!! ΜΗ ΣΑΣ ΠΙΑΝΕΙ ΠΑΝΙΚΟΣ!!

Αυτή την εβδομάδα ασχοληθήκαμε με το σεισμό!!!

Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με το θέμα σεισμός και να βοηθήσουμε τα παιδιά να αποβάλλουν το φόβο που τα διακατέχει στο άκουσμα της λέξης σεισμός.

Το καταφέραμε με την ενημέρωση και την απόκτηση γνώσεων για το φαινόμενο .

Σ1

20150212_103841 

Επειδή η ηλικία των παιδιών είναι μικρή, δεν εστιάσαμε σε δύσκολες ορολογίες και ορισμούς.

Επικεντρωθήκαμε στα μέτρα προστασίας που παίρνουμε σε περίπτωση σεισμού και στη συμπεριφορά των ζώων πριν από σεισμούς.

20150212_120358

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν ομαδοσυνεργατική, βιωματική και διαθεματική προσέγγιση του θέματος.

Στόχος μας ήταν :

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα νήπια το φυσικό φαινόμενο του σεισμού επιστημονικά και πειραματικά, μέσω των αισθήσεών τους, διαλογικά και με παρατήρηση.

Να προβληματιστούν, να παρατηρήσουν και να κάνουν υποθέσεις για τον τρόπο δημιουργίας του φαινομένου, των εκφάνσεων και των επιπτώσεών του.

Να πειραματιστούν με ποικίλα υλικά και να εξάγουν λογικά συμπεράσματα από τα ευρήματά τους.

Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να καλλιεργήσουν τη γλωσσική τους έκφραση.

Να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες της σύγκρισης και της ταξινόμησης καθώς και ευρύτερα την μαθηματική τους σκέψη.

Να μάθουν να ενεργούν ως υπεύθυνοι πολίτες.

Να ευαισθητοποιηθούν κοινωνικά και συναισθηματικά και να αντιδρούν ψύχραιμα σε έκτακτες ανάγκες.

Να αποκτήσουν κοινωνικο-συναισθηματικές γόνιμες δεξιότητες, συνεργατικότητα , αυτοεκτίμηση, υπευθυνότητα και σεβασμό για τον άλλον.

Να ενημερωθούν σωστά για το φαινόμενο του σεισμού και να ενημερώσουν το στενό και ευρύτερο περιβάλλον τους.

Ξεκινώντας την συζήτηση γενικά για τα φυσικά φαινόμενα, τα παιδιά μας είπαν τι γνώριζαν και τι θα ήθελαν να μάθουν.

20150213_112628

Συγκεντρώσαμε πληροφορίες σχετικά με τους σεισμούς από το διαδίκτυο.

Συλλέξαμε εικόνες από εφημερίδες και περιοδικά και δημιουργήσαμε τη γωνιά της συζήτησης.

20150212_120254

Στην αρχή είπαμε τον μύθο για τον Εγκέλαδο .

Aπό τα πολύ παλιά χρόνια οι άνθρωποι -από όλα τα μέρη τού κόσμου- έπλαθαν μύθους για να μπορέσουν να εξηγήσουν τον σεισμό. Στην προσπάθειά τους αυτή έμπλεκαν θεούς και δαίμονες, τέρατα και ξωτικά, βουνά και δράκους! Και ο φόβος για τον σεισμό όλο και μεγάλωνε και μεγάλωνε… Μαζί με αυτόν μεγάλωνε και ο πανικός, καθώς και η αδυναμία να προσδιορίσουν και να εντοπίσουν αυτόν τον δράκοντα που λέγεται σεισμός…

Έναν μύθο θα σας πω…

«Ο φυλακισμένος γίγαντας “

Τον παλιό καιρό τότε που οι θεοί ορίζανε τη γη από τον Όλυμπο, οι γίγαντες αποφάσισαν να ξεσηκωθούν και να πάρουν αυτοί την εξουσία. Τότε οι θεοί φοβήθηκαν, γιατί οι γίγαντες ήταν δυνατοί και τεράστιοι, απαίσιοι, με ουρά δράκοντα και κοφτερά δόντια. Είχαν τέτοια δύναμη που όταν πολεμούσαν πέταγαν -αντί για πέτρες- βουνά ολόκληρα. Για ακόντια είχαν πελώριους κορμούς δέντρων και για ασπίδες νησιά, που τα ξερίζωναν από το πέλαγος και τα κρατούσαν στα χέρια. Το χειρότερο από όλα ήταν ότι κάθε φορά που κάποιος γίγαντας έπεφτε πάνω στη γη, η μάνα του η Γαία ανανέωνε τις δυνάμεις του και αυτός γινόταν ακόμη πιο τρομερός! Πώς θα τα έβγαζαν πέρα οι θεοί με τέτοια θεριά; Έτσι αποφάσισαν να καλέσουν τον Ηρακλή που κάτι ήξερε παραπάνω, γιατί είχε νικήσει κάποτε τον γίγαντα Ανταίο… Να τους σηκώνετε ψηλά!, είπε αυτός. Να τους σηκώνετε ψηλά και να τους χτυπάτε στον αέρα, για να μην προλαβαίνουν να ανανεώνουν τις δυνάμεις τους όταν ακουμπάνε στη Γη. Έπειτα να τους ρίχνετε στα Τάρταρα.Έτσι έκαναν οι θεοί και σε λίγο κατάφεραν και πέταξαν όλους τους γίγαντες στα Τάρταρα, εκτός από έναν, τον Εγκέλαδο που πολεμούσε ακόμη την Αθηνά πάνω σε ένα νησί τής Μεσογείου που το λένε Σικελία. Οι δυο τους πάλευαν πολλές μέρες μέχρι που η Αθηνά σκέφτηκε να νικήσει τον Εγκέλαδο με τα δικά του όπλα. Σήκωσε τότε ένα βουνό που το έλεγαν Αίτνα και το έριξε πάνω του. Ο Εγκέλαδος προσπάθησε να το αποφύγει αλλά δεν τα κατάφερε… Τον πλάκωσε λοιπόν το βουνό και έμεινε ο άμοιρος από κάτω να παλεύει να το σηκώσει. Από τότε, όποτε κινείται ο Εγκέλαδος κάτω από την Αίτνα και προσπαθεί να ελευθερωθεί, γίνεται σεισμός στη Γη.(από το βιβλίο Η Γη χορεύει – Μύθοι και αλήθειες απ΄ όλο τον κόσμο για τους σεισμούς)

Είπαμε ότι η γη μας αποτελείται από μεγάλα κομμάτια και μοιάζει σαν ένα μεγάλο παζλ Τα κομμάτια αυτά μετακινούνται  σιγά σιγά .Όταν λοιπόν συγκρουστούν μεταξύ τους τότε γίνεται σεισμός.

Είδαμε εικόνες πως ήταν η γη στην αρχή

 και ποια μορφή έχει πάρει σήμερα καθώς μετακινούνται αυτά τα κομμάτια

20150212_120452

Είπαμε  και είδαμε τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση σεισμού τόσο στο σπίτι μας όσο και στο σχολείο.

20150212_120506

Τα πράγματα που πρέπει να έχουμε φυλαγμένα σε μία τσαντούλα για την ώρα του σεισμού

20150212_120425

Μάθαμε τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. Τα γράψαμε και προσπαθήσαμε να τα απομνημονεύσουμε.

20150212_120549

 Είπαμε για τούς σεισμογράφους, τα όργανα που μετράνε τους σεισμούς.
20150212_120337

γνωρίσαμε τη κλίμακα ρίχτερ και κάναμε και εμείς το δικό μας φύλλο που έδειχνε την ένταση του χθεσινού (ψεύτικου σεισμού)

Aναπαραστήσαμε  τον σεισμό. Δείχναμε αριθμούς  από το 1 έως το  9 και τα νήπια κινούνταν ανάλογα σιγά ή  δυνατά.

Βρήκαμε αινίγματα για το σεισμό τα οποία και λύσαμε

20150212_12062420150212_120619
 Είδαμε κάποια σχετικά βίντεο  στο διαδίκτυο για να γνωρίσουμε καλύτερα το σεισμό , τις επιπτώσεις του και πως μπορούμε να προφυλαχτούμε.

Μιλήσαμε για τους φόβους μας και τους περιγράψαμε . Σκεφτήκαμε  τρόπους να τους αντιμετωπίζουμε.

Μάθαμε να χρησιμοποιούμε πλέον τις καινούργιες λεξούλες 

»ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ»  και «ΠΑΝΙΚΟΣ»

Περιπλανηθήκαμε στην ιστοσελίδα για μικρούς και μεγάλους του ΟΑΣΠ  http://kids.oasp.gr/. Είδαμε, μάθαμε, παίξαμε, τραγουδήσαμε με τους Ημισκούμπρια  και γενικά διασκεδάσαμε

Μάθαμε το ποίημα σεισμός

20150212_120640

Μάθαμε το παρακάτω τραγούδι  σε ρυθμό ραπ

20150212_120331

Μιλήσαμε για τις αισθήσεις του σεισμού.

20150213_112601

Διαβάσαμε «Ο Πάκι δεν φοβάται τους σεισμούς»

20150212_120304

Ζωγραφίσαμε τι χρειάζεται να έχουμε  κοντά μας ,σε περίπτωση σεισμού.

Γεμίσαμε τα δικά μας σακίδιά με τα απαραίτητα

Κάναμε άσκηση σεισμού.

Δε μας βλέπετε γιατί είμαστε κάτω από τα τραπέζια.

Σ2

Μόλις σταμάτησε το κουδούνι πήραμε το σακίδιο και το φαρμακείο και σιγά σιγά και με τάξη μπήκαμε στη σειρά και βγήκαμε στην αυλή.

20150212_115806

 Σταθήκαμε στην προκαθορισμένη μας θέση μακριά από κτίρια και δέντρα.
1
20150212_115908

Σ5
Τα νήπια καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος έδειξαν ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον. Κατέκτησαν τη σημασία του φαινομένου σεισμός και έμαθαν πώς θα προστατευτούν σε περίπτωση επικείμενου σεισμού.

 Έμαθαν επίσης:

Να εκφράζονται και να συνεργάζονται.

Να απολαμβάνουν τη δημιουργικότητά τους.

Να αποκτούν πρωτοβουλίες και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.

Να αντιμετωπίζουν καταστάσεις προβληματισμού.

Να ερευνούν με επιστημονικές μεθόδους (αναζήτηση πληροφοριών, μετρήσεις..)

Να προσανατολίζονται στο χώρο, να κάνουν έρευνα και να επεξεργάζονται τα δεδομένα.

Τέλος φτιάξαμε  ένα σχέδιο προετοιμασίας εκτάκτων καταστάσεων στο νηπιαγωγείο (σεισμός, φωτιά, σχολικά ατυχήματα κλπ).

 

 

Πρώτη συνάντηση με την ομάδα του Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Εικόνα3439Στις 16 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00 έγινε η πρώτη συνάντηση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν με το σχολείο τους στην δράση του  Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε «σχολεία με κήπο» στο αγρόκτημα φυσικής καλλιέργειας «ΦΟΙΦΑ» με την ομάδα του Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε  προκειμένου να ενημερωθούν, να ανταλλάξουν και να πάρουν σπόρους από τοπικές ποικιλίες για να ξεκινήσουμε τους κήπους στα σχολεία τους.

Εκεί βρέθηκε και η δική μας νηπιαγωγός του ολοήμερου τμήματος κ. Σπηλιωτοπούλου Βασιλική που είναι και η υπεύθυνη της δράσης αυτής.

Δόθηκαν γενικές συμβουλές για την καλλιέργεια των φυτών. για το πως μπορούμε να έχουμε ένα ανθισμένο μπαλκόνι όλο το χρόνο στο σπίτι μας.

Επίσης έγινε μια εκτενής ενημέρωση για την κομποστοποίηση  και πως μπορούμε να φτιάξουμε έναν δικό μας κομποστοποιητή.

Τέλος μοιράσΕικόνα3404τηκαν σπόροι σε όλους με πολλές ευχές για ένα σχολείο με όμορφο κήπο!!!Εικόνα3402

 

Εικόνα3398

Εικόνα3394

 

Εικόνα3397

Εικόνα3393

20 τρόποι για να πούμε στο παιδί μας ¨σ΄ αγαπώ¨

γονείς και παιδί

1.Ερμηνεύστε τις συμπεριφορές τους
Πολλές φορές τα παιδιά δεν μπορούν ή δεν ξέρουν πώς να πουν αυτό που θέλουν ή αυτό που τα ενοχλεί με αποτέλεσμα να καταφεύγουν σε συμπεριφορές μη αποδεκτές, όπως γκρίνια, επιθετικότητα και αντιδραστικότητα. Εμείς είμαστε που θα πρέπει να σκεφτούμε λογικά και να αντιδράσουμε συνειδητοποιημένα. Οι παρορμητικές αντιδράσεις και οι απαντήσεις χωρίς σκέψη συχνά χειροτερεύουν τις αρνητικές συμπεριφορές των παιδιών.

2. Ακούστε τα
Κάθε μικρή ή μεγάλη ιστορία που έχει να σας πει είναι σημαντική. Κλείστε την τηλεόραση, αφήστε στην άκρη την εφημερίδα και αποφύγετε να απαντήσετε στο τηλέφωνο, όταν θέλει να συζητήσει μαζί σας ή έχει κάτι σημαντικό (για το ίδιο) να σας πει.

3. Κατεβείτε στο ύψος τους
Όταν το παιδί σας μιλάει, γονατίστε στο ύψος των ματιών του και ακούστε το προσεκτικά.

4. Μην λειτουργείτε «εν θερμώ»
Αν είστε πολύ θυμωμένοι λόγω μιας συμπεριφοράς ή κάποιου περιστατικού, αποφύγετε να επικοινωνήσετε, μέχρι να ανακτήσετε την ψυχραιμία και την ηρεμία σας, γιατί είναι αδύνατον να είστε αντικειμενικοί διαφορετικά. Είναι καλύτερα να σταματήσετε και να μιλήσετε στο παιδί αργότερα.

5. Επιβραβεύστε τα
Να θυμάστε τα λόγια ενός πιτσιρικά: « Όταν τα κάνω θάλασσα, κανένας δεν το ξεχνάει. Όταν τα πάω καλά, κανένας δεν το βλέπει». Να θυμάστε να λέτε καλά λόγια και να επιβραβεύετε τις σωστές συμπεριφορές, γιατί δεν είναι αυτονόητες.

6. Μη χρησιμοποιείτε σκληρή κριτική
Αποφύγετε φράσεις όπως: «Είσαι τεμπέλης», «χαζός»,
«ανίκανος», «μην κάνεις σαν μωρό». Μην τις χρησιμοποιείτε ούτε όταν μιλάτε για άλλα παιδιά!

7. Δείξτε θετική διάθεση
Να δείχνετε τη χαρά σας στα παιδιά σας, κάθε φορά που τα βλέπετε.

8. Δώστε το καλό παράδειγμα
Τα παιδιά πάντα αντιγράφουν τις δικές μας συμπεριφορές. Αν τους φωνάζετε, θα φωνάξουν, αν τα χτυπάτε, θα χτυπήσουν, αν είστε αγχώδεις, θα είναι κι αυτά.

9. Δείξτε του ότι υπάρχουν αξίες
Αυτά για τα οποία τα επιβραβεύετε, τους δείχνουν τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή.

10. Μην τους μεταδίδετε τους φόβους
Και κυρίως τις δικές σας ανασφάλειες.

11. Μην απαιτείτε να είναι τέλεια
Δεν υπάρχουν τέλεια παιδιά, υπάρχουν όμως ευτυχισμένα.

12 Να τα αγαπάτε πάνω από όλα γι’ αυτό που είναι…
… και όχι για αυτά που πετυχαίνουν. Αν δίνουμε αξία μόνο στις ικανότητές του, το παιδί μαθαίνει να λειτουργεί για να γοητεύσει και να ευχαριστήσει τους άλλους.

13. Αποφεύγετε να κάνετε κατάχρηση των απαγορεύσεων
Παρόλο που η ύπαρξη κανόνων στο σπίτι είναι χρήσιμη και απαραίτητη, δεν πρέπει να επιβάλλετε πολλούς στο παιδί σας, γιατί δεν θα μπορέσει να τους απομνημονεύσει.

14. Μετά από μια διαφωνία πλησιάστε το
Το παιδί δεν έχει την απαιτούμενη ωριμότητα, οπότε εμείς πρέπει να διατηρήσουμε το διάλογο.

15. Για τιμωρία, επιβάλλετε συνέπειες για την πράξη του
Αυτό δίνει χρόνο στο παιδί να σκεφτεί τι έκανε και να κατανοήσει τη μη αποδεκτή συμπεριφορά, γεγονός που θα το βοηθήσει να λυτρωθεί από τις ενοχές που μπορεί να νιώθει. Δεν χτυπάμε ένα παιδί, ούτε σωματικά ούτε ψυχολογικά.

16. Μην κάνετε κατάχρηση εξουσίας
Η εξουσία σας πρέπει να προστατεύει το παιδί, γνωρίζοντας ότι είστε πιο δυνατοί από αυτό, αλλά δεν πρέπει ποτέ να στρέψετε αυτή τη δύναμη εναντίον του. Η εξουσία σας υπάρχει μόνο για να το καθησυχάζει.

17. Αναζητήστε εναλλακτικές λύσεις
Η καλή επικοινωνία περιλαμβάνει την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων καθώς και την έκφραση των δικών μας συναισθημάτων και ιδεών. Βοηθάμε το παιδί να καταλάβει ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και δεν επιβάλλουμε μία εμείς, αλλά βοηθάμε το παιδί να επιλέξει αυτή που του ταιριάζει, βάσει των πιθανών αποτελεσμάτων. Ακόμα και τα πιο μικρά παιδιά μπορούν να καταλάβουν τις συνέπειες μιας πράξης αν τις συζητήσουμε μαζί τους και μπορούν να αποφασίσουν ποια είναι η καλύτερη εναλλακτική λύση.

18. Απαντήστε ανοιχτά
Η χρήση ανοιχτών απαντήσεων αφήνουν την πόρτα της επικοινωνίας ανοιχτή και αποτελούν μια προσπάθεια να καταλάβουμε τι νιώθει και τι εννοεί ο άλλος. Οι κλειστές απαντήσεις από την άλλη, αγνοούν τα συναισθήματα του παιδιού και δείχνουν ότι ούτε ακούσαμε ούτε καταλάβαμε.

19. Αποφεύγουμε την γκρίνια και την κριτική
Επίσης την απειλή, το κήρυγμα, τον εκβιασμό και τη γελοιοποίηση. Η επικοινωνία με τα παιδιά πρέπει να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό που περιλαμβάνει την ανάγκη να αποδεχτούμε τα συναισθήματα τους. Όταν το παιδί νιώσει ότι το καταλαβαίνουμε, θα αισθανθεί ασφάλεια και θα μιλήσει μαζί μας.

20. Συμμεριστείτε τα όνειρα και τη φαντασία τους
Το να εκφράζουν τα παιδιά επιθυμίες, έστω κι αν ξεπερνούν τις δυνατότητές μας, είναι καλό και χρήσιμο. Το να ακούσουμε το παιδί μας, δε σημαίνει ότι θα πρέπει να το ικανοποιήσουμε. Είναι όμως πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε το ίδιο και τις επιθυμίες του.

Με τη συνεργασία της Μαρίας Σκαπέρα (Μ.Ed. ψυχοπαιδαγωγός, εκπαιδευτική σύμβουλος).

www.imommy.gr

Προγράμματα 2014 – 2015

Το σχολικό έτος 2014 – 2015 υλοποιούμε στο νηπιαγωγείο μας,  από κοινού και τα δύο τμήματα,  δύο προγράμματα:

1. Κυκλοφοριακής  αγωγής  » Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια»  διάρκειας τριών μηνών με υπεύθυνη την κ. Πανταζοπούλου Σοφία

2. Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  «Οι ανακυκλωσούληδες των Φιλιατρών εν δράση »  διάρκειας έξι  μηνών με υπεύθυνη την κ. Σταθοπούλου Γεωργία.