Λίγα λόγια για το Recycle with STEAM

Με το έργο μας, στοχεύουμε να μεγαλώσουμε έναν παγκόσμιο πολίτη που θα ευαισθητοποιηθεί για τα παγκόσμια προβλήματα και θα έχει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ευθύνες να συμβάλει στην επίλυση των τρεχόντων προβλημάτων. Με την ανακύκλωση των απορριμμάτων, στοχεύουμε να αποτρέψουμε τη σπατάλη φυσικών πόρων, να μειώσουμε την ποσότητα των απορριμμάτων και να προστατεύσουμε τον πλανήτη στον οποίο ζούμε ευαισθητοποιώντας σχετικά με την ανακύκλωση.

Introduction

 

 

Μετάβαση στο padlet.com

 


book title
Διαβάστε το βιβλίο στο StoryJumper