Σκιτσάρουμε και μαθαίνουμε μέσα από το Pixton για την Ε.Ε

Στα πλαίσια του προγράμματος teachers4Europe,
Setting an Agora for Democratic Culture, οι μαθητές του Στ΄
με τη δασκάλα τους Κανατούλα Νάσια σκιτσάρουν , δημιουργούν ψηφιακά μέσω της εφαρμογής pixton και γιορτάζουν τα 40 χρόνια της Ελλάδας στην Ε.Ε. Ταυτόχρονα μιλούν για τις ευρωπαϊκές αξίες, την ισότητα, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία.

12