Πιλοτικό Πρόγραμμα ARETE για την εφαρμογη Επαυξημένης Πραγματικότητας στην διδασκαλία της Γεωμετρίας

Το σχολείο μας επιλέχθηκε από το European Schoolnet για να εφαρμόσει τον Πιλότο 2 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ARETE.

Ο Πιλότος 2 εστιάζει στον καινοτόμο και συναρπαστικό τρόπο εκμάθησης γεωμετρίας και γεωγραφίας μέσω οπτικοποίησης και αλληλεπίδρασης. Ο στόχος αυτού του πιλοτικού προγράμματος είναι να αποδείξει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας για τον τομέα της εκπαίδευσης STEM.

Θα μετρηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδραστικών τεχνολογιών AR συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των μαθητών που έχουν χρησιμοποιήσει παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και εκμάθησης Γεωμετρίας με τις πιλοτικές ομάδες δοκιμών.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεή αυτή την σχολική χρονιά στα δύο τμήματα της Ε Δημοτικού από τις εκπαιδευτικούς Αγγελική Καραγεωργοπούλου και Αθανασία Κανατούλα. Η τεχνογνωσία θα παραμείνει στο σχολείο και στόχος μας είναι η εφαρμογή του προγράμματος ARETE κάθε χρόνο στην Ε Δημοτικού.

Arete Final Logo Primary Stacked