Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το σχολείο μας συμμετέχει στα παρακάτω Ευρωπαϊκά προγράμματα:

1.Erasmus KA101 με τίτλο:¨ΣυSTEMατική αναβάθμιση της διδασκαλίας των θετικών μαθημάτων στα Δημοτικά Σχολεία του νομού Φθιώτιδας” που είναι ένα πρόγραμμα της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας σε κοινοπραξία με το σχολείο μας και το 4ο ΔΣ Λαμίας. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια από 1/9/19 έως 31/8/2021

2. Teachers 4 Europe. Στο σχολείο μας υπηρετούν 1 Teachers4Europe Ambassador (κα Καραγεωργοπούλου) και 2 Teachers4Europe (Κα Τσιαχρή και κα Κανατούλα). Το πρόγραμμα έχει διάρκεια από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2022. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

3. Erasmus KA229 με τίτλο “hAPPy students”. Το σχολείο μας είναι συντονιστής της κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχουν σχολεία από την Ισπανία, την Λιθουανία, την Πολωνία, την Ιταλία και την Τουρκία. Θέμα του είναι η χρήση Web2.0 εργαλείων στην διδακτική προσέγγιση των μαθημάτων και η ένταξή τους στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια από 01/10/20 έως 30/09/23.

Υποσελίδες