ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Στα πλαίσια του προγράμματος Teachers 4 Europe, που υλοποιείται στο Σχολείο μας, οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ΄ τάξης στόλισαν , για τα Χριστούγεννα, το καράβι  των δικαιωμάτων, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης και της μάθησης για την Ευρώπη, τις αξίες της και τον Δημοκρατικό της Πολιτισμό.

Πατήστε στον σύνδεσμο:

https://www.facebook.com/2dimlamias/videos/672466163443173