Η ΤΕΧΝΗ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ

Με αφορμή το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του Υ.ΠΑΙ.Θ “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture” που κάνουμε στην τάξη μας και τον μύθο της Ευρώπης, ταξιδέψαμε σε όλον τον πλανήτη, είδαμε εικόνες, έργα τέχνης και ζωγραφικούς πίνακες και κατανοήσαμε ότι η τέχνη μας ενώνει!!!

Δείτε το e-book μας στο  book creator!!

Η ΤΕΧΝΗ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ

book2