Επιστροφή σε Φοίτηση

Κανόνες συμπεριφοράς μαθητών / τριών

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 152 34
ΤΗΛ. 210 6813375  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023 – 2024

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

του 1ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

 • Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο, το αργότερο μέχρι τις 8:15 π.μ (ώρα έναρξης των μαθημάτων) και να ανεβαίνουν μετά από την πρωινή συγκέντρωση στην αυλή του σχολείου, στις αίθουσες διδασκαλίας χωρίς να τρέχουν και να σπρώχνονται μεταξύ τους ή να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον εαυτό τους και τους άλλους. Δεν επιτρέπεται να βάζουν τρικλοποδιές στους συμμαθητές τους, όταν ανεβαίνουν και κατεβαίνουν τη σκάλα ούτε να χρησιμοποιούν ως «τσουλήθρα» την κουπαστή αυτής.

 • Οι μαθητές/τριες, που είναι στον 1οόροφο, ανεβαίνουν και κατεβαίνουν από την πλευρά του τοίχου, ενώ οι μαθητές /-τριες του 2ου  ορόφου από την πλευρά της κουπαστής της σκάλας. Τη σειρά αυτή οφείλουν να τηρούν και στις ασκήσεις ετοιμότητας (άσκηση σεισμού ή άλλες περιπτώσεις εκκένωσης του σχολείου).

 • Σε περίπτωση που κάποιος/α μαθητής/τρια καθυστερήσει αδικαιολόγητα να έλθει στο σχολείο δεν θα γίνεται δεκτός/ή στην τάξη μετά την είσοδο του καθηγητή και την έναρξη του μαθήματος. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ασθένεια, επίσκεψη σε γιατρό κ.τ.ό., οι μαθητές / τριες θα γίνονται δεκτοί / ές στην τάξη με έγγραφη άδεια της Διευθύντριας. Οι γονείς / κηδεμόνες υποχρεούνται να ειδοποιούν το σχολείο σε περίπτωση καθυστέρησης ή απουσίας μαθητή / τριας.

 • Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές/τριες οφείλουν να βγαίνουν από τις αίθουσες, να μην παραμένουν στους διαδρόμους και να κατεβαίνουν προσεκτικά στο προαύλιο.

 • Η είσοδος των μαθητών / τριών στο Γραφείο του Συλλόγου των Διδασκόντων επιτρέπεται μόνο αν συντρέχει σοβαρός λόγος.

 • Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικών το ωρολόγιο πρόγραμμα θα τροποποιείται και οι μαθητές/τριες θα ενημερώνονται από την προηγούμενη ημέρα για τις όποιες αλλαγές σε αυτό. Αν η τροποποίηση του προγράμματος γίνεται αυθημερόν, θα υπάρχει η δυνατότητα της ενημέρωσης των γονέων από το τηλέφωνο, το ιστολόγιο  ή το e-mail.

 • Οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να σέβονται την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Δεν επιτρέπεται να γράφουν και να μουτζουρώνουν τους τοίχους, τις πόρτες, τα θρανία. Οφείλουν να προσέχουν και να φροντίζουν για την καθαριότητα του σχολικού χώρου και να μην προκαλούν φθορές στη σχολική περιουσία. Σε περίπτωση πρόκλησης φθοράς ή ζημιάς οι υπαίτιοι υποχρεούνται να την αποκαταστήσουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Περιβαλλοντική Ομάδα του σχολείου είναι υπεύθυνη για την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα καθαριότητας, αισθητικής και ανακύκλωσης.

 • Η παραμονή των μαθητών στο σχολείο κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος είναι δεσμευτική για όλους. Σε καμιά περίπτωση μαθητής/τρια δεν μπορεί να αποχωρήσει χωρίς άδεια από το διδάσκοντα καθηγητή από την τάξη ούτε από το σχολείο χωρίς την άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου. Σε αντίθετη περίπτωση θα ενημερώνεται άμεσα ο γονέας κηδεμόνας για την απουσία του / της.

 • Οι μαθητές / τριες στο μάθημα της Γυμναστικής οφείλουν να φορούν αθλητική φόρμα και παπούτσια, διαφορετικά δεν θα συμμετέχουν σε αυτό και θα παίρνουν απουσία. Θα χρησιμοποιούν τις μπάλες και το αθλητικό υλικό του σχολείου μόνο με την άδεια και παρόντoς / ούσης  του καθηγητή / τριας της Φυσικής Αγωγής. Δεν επιτρέπεται να φέρνουν μαζί τους μπάλες ή άλλα αντικείμενα που διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Επίσης, καλό είναι οι μαθητές/τριες να μη φέρνουν στο σχολείο πολύτιμα αντικείμενα και πολλά χρήματα, διότι σε περίπτωση απώλειας το σχολείο δεν φέρει καμιά ευθύνη.

 • Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις σχολικές δραστηριότητες και γιορτές είναι υποχρεωτική. Στους περιπάτους και τις εκδρομές του σχολείου οφείλουν να τηρούν το προβλεπόμενο πρόγραμμα και να μην απομακρύνονται από τον χώρο της εκπαιδευτικής επίσκεψης.

 • Οι μαθητές / τριες οφείλουν να υπακούουν και να πειθαρχούν στους / στις καθηγητές / τριές τους, να κάθονται στην καθορισμένη από αυτούς / ές θέση, όταν συντρέχουν παιδαγωγικοί λόγοι ή πρέπει να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της τάξης. Ακόμα οφείλουν να μην παρακωλύουν τη διεξαγωγή του μαθήματος σεβόμενοι τους / τις  διδάσκοντες / ουσες και τους / τις συμμαθητές / τριές τους.

 • Οι μαθητές / τριες οφείλουν να αποδέχονται τους συμμαθητές τους και να συμπεριφέρονται πάντα με σεβασμό, ευγένεια και αξιοπρέπεια. Οι όποιες αντιθέσεις και διαφορές μεταξύ μαθητών / τριών πρέπει να επιλύονται μέσα σε πνεύμα διαλόγου και αλληλοκατανόησης. Εκφοβισμός, φραστική ή σωματική βία, διακρίσεις, καυγάδες, χειροδικία, ύβρεις, απειλές και απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί σε άλλους / ες  μαθητές / τριες αποτελούν παραπτώματα για τη σχολική κοινότητα. Οι μαθητές / τριες μπορούν να ζητούν την διαμεσολάβηση των Εκπαιδευτικών – « Συμβούλων Σχολικής Ζωής » ή την συνδρομή των εφημερευόντων εκπαιδευτικών, όταν αδυνατούν να επιλύσουν θέματα με τον διάλογο, που πιθανόν προκύπτουν μεταξύ τους.

 • Η επικοινωνία των μαθητών / τριών με τους γονείς τους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι μπορεί να γίνεται από τα τηλέφωνα του σχολείου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών ρολογιών (smartwatches) ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας στην τάξη και το σχολικό χώρο. (Υ.Α.Γ2/132328/7-12-2006, Υπουργική Απόφαση αριθ. 103373/Δ1/22-06-2018). Επομένως οι μαθητές / τριες δεν πρέπει να έχουν μαζί τους τα κινητά τους τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που παράγουν εικόνα /  ήχο.

 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στο χώρο του σχολείου (Υ.Α.  88202/25-06-2009(Β΄1286),Διγ.γ.π./οικ.55959/26-7-2019 «Εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας»

 • Στους / στις μαθητές/τριες που παραβαίνουν τη σχετική νομοθεσία θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από το νόμο παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα. (Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-1-201, ΦΕΚ 120/Β/ 23-1-2018, άρθρο 31, Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-5-2019, ΦΕΚ 2005/τΒ/2019).

 • Η παρουσία των μαθητών/τριών στο σχολείο πρέπει να είναι κόσμια και ευπρεπής.

Η τήρηση των αρχών του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του πλαισίου οργάνωσης σχολικής ζωής και είναι υποχρεωτική ( Υ.Α 13423 / ΓΔ4 / 4 – 2 – 21 ΦΕΚ 491 / 9 – 2 – 21 , ΦΕΚ 2005 / 31 – 05 – 2019 και Ν.4823/2021 ).

Από τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων 

Από τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων   

Από το  15μελές και τις μαθητικές κοινότητες του σχολείου

Από την εκπρόσωπο του Δήμου Χαλανδρίου

Από τη Δ.Δ.Ε Β΄ Αθήνας

1ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου (2)

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/1gymchal/foitisi/kanones_symperiforas_mathiton/

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση